Energie-inkoop voor besparing

Opdrachtgever : Woningcorporatie Maasdelta

Project ter bevordering van grip op de energiekosten.

Woningcorporatie Maasdelta uit Spijkenisse bespaart over de komende drie jaar ruim een miljoen euro met collectieve inkoop van energie. Het optimaliseren van het energieleveringscontract en de dalende energieprijzen in 2014 hebben tot deze kostenbesparing geleid. Ook de huurders van de woningcorporatie zullen dit duidelijk voelen in hun portemonnee.

Woningcorporatie Maasdelta heeft al jaren een goede relatie met INNAX voor het doorvoeren van duurzaamheidsmaatregelen waaronder de energielabels. In 2014 heeft de woningcorporatie de bestaande energiecontracten laten analyseren door INNAX. Deze waren al jaren stilzwijgend verlengd. Dit was vertrouwd en leverde administratief ook de minste rompslomp op.

Contractanalyse maakt besparingspotentieel inzichtelijk

Op basis van diverse criteria heeft INNAX naar het contract gekeken: risico, tariefstelling en mutatievrijheid. Hierdoor werd het besparingspotentieel inzichtelijk. Maasdelta heeft een omvangrijk contractvolume en hiermee een sterke onderhandelingspositie richting de energieleveranciers. Daarnaast heeft de woningcorporatie geprofiteerd van de dalende energieprijzen in 2014.

Aanbestedingsbegeleiding voor contractoptimalisatie

Voor het afsluiten van een nieuw energieleveringscontract heeft INNAX de woningcorporatie begeleid in de aanbesteding. Een nieuw programma van eisen is opgesteld dat aansluit op de duurzaamheidsdoelstellingen. Dit heeft geresulteerd in een geoptimaliseerd contract qua condities, leveringsvoorwaarden en een verlaging van leveringstarieven die vast liggen voor de komende drie jaar.

CO2-reductie met groene stroom

Naast de kostenbesparing wil Maasdelta de emissie van CO2 verlagen via de inkoop van groene stroom. Maasdelta heeft gekozen voor de meest duurzame vorm van groen stroom, 100% Hollandse wind die dicht bij huis en echt groen wordt opgewekt.