Energiebewust wonen en bouwen

Opdrachtgever : Woningcorporatie Woonstede

Project ter bevordering van de energieprestatie.

Voor Woonstede betekent duurzaamheid energiebewust wonen en bouwen met als doel te besparen en woonlasten te verlagen. Om dit te bewerkstelligen, werkt Woonstede nauw samen met INNAX, de Huurdersbond en de gemeente Ede.

Minimaal energielabel B in 2025

Woonstede is van mening dat een duurzame woning lagere woonlasten moet opleveren voor haar huurders. Het energielabel speelt daarbij een belangrijke rol. De corporatie streeft er naar ruim 9.000 woningen in 2025 met gemiddeld minimaal energielabel B te hebben voorzien. Om deze doelstelling concreet te maken, worden conform het klimaatconvenant in goed overleg met de Huurdersbond de nodige duurzaamheidsmaatregelen doorgevoerd.

Cartotheek energielabels

De duurzaamheidsmaatregelen worden bepaald aan de hand van de cartotheek van energielabels die INNAX opstelt en beheert. De haalbaarheid van deze maatregelen toetst Woonstede met de werkelijke situatie en de gewenste doelstellingen. Hierin adviseert INNAX de klimaatcorporatie zodat zij er zeker van zijn dat de juiste materialen gebruikt worden die het beste resultaat geven, maar ook technisch toepasbaar zijn.

Klimaatcorporatie

Als woningcorporatie moet Woonstede voldoen aan het landelijk convenant voor energiebesparing van de corporatiesector. Hiertoe heeft Woonstede zich als vierde laten certificeren als klimaatcorporatie. Daarnaast is het energieconvenant verrijkt met het klimaatconvenant. Hierin zijn alle doelstellingen en afspraken vastgelegd om een duurzaam woningbestand te realiseren.

Foto’s: Woonstede