Efficiënter energiegebruik

Opdrachtgever : Universiteit Leiden

Project ter bevordering van grip op de energiestromen.

De gebouwen van Universiteit Leiden lopen qua energiezuinigheid en leeftijd sterk uiteen (Rijksmonumenten en nieuwbouwpanden). In het kader van MJA3 streeft de universiteit ernaar de CO2-uitstoot de komende vijftien jaar met dertig procent te reduceren.

Bewustwording leidt tot efficiënter energiegebruik

De Universiteit Leiden telt ongeveer 19.000 studenten en 5.300 personeelsleden. Ze werken en leren op een kleine 400.000 vierkante meter bruto vloeroppervlakte, verdeeld over zes faculteiten in Leiden en Den Haag. Veel overbodig energiegebruik kan worden voorkomen door bewustwording te stimuleren. Zo’n aanpak draagt bij aan efficiënt energiegebruik en daardoor aan het terugdringen van CO2-uitstoot. Immers, wie als ondernemer weet hoe en waar energie verbruikt wordt, krijgt al snel inzichtelijk hoe hij kan besparen. Daarom stelt de Universiteit Leiden bewustwording in het energiebeleid centraal.

Duurzaam studentencentrum

Het Studentencentrum Plexus moet het voorbeeld worden op het gebied van duurzaamheid en energiebewustwording. Met z’n studiezalen, computerzaal, infotheek, universiteitswinkel fitnessruimte en huisvestingsfaciliteiten is Plexus een omvangrijk studentencentrum. Door het energiegebruik van Plexus zichtbaar te reduceren, wil de Universiteit Leiden een positief signaal afgeven aan zowel studenten als medewerkers.

EnergyCasting

Het energiemonitoringsysteem waar de universiteit mee werkt, wordt uitgebreid met de applicatie EnergyCasting. Via een display in de hal van Plexus worden vervolgens alle verbruiken aan de gebruikers van het pand realtime inzichtelijk gemaakt. Veel overbodig energiegebruik kan worden voorkomen door bewustwording te stimuleren.

Foto’s: Enith Stenhuys