Efficiency en kostenbesparing

Opdrachtgever : Stichting Ymere

Project ter bevordering van de energieprestatie.

Stichting Ymere is actief in de metropoolregio Amsterdam, met als kerngemeenten Almere, Amsterdam, Haarlem en Haarlemmermeer, Leiden en Alkmaar. De corporatie bezit ongeveer 85.000 verhuureenheden en is daarmee een van de grootste woningcorporaties in Nederland.

Energie en veiligheid central

Ymere is met INNAX een intensieve samenwerking aangegaan gericht op de veiligheid van installaties en energielabels voor de woningen bij mutatie. In nauw overleg is een strak proces opgezet waarin Ymere, de verhuurmakelaar en INNAX actief samenwerken om een vrijgekomen woning zo snel mogelijk weer te kunnen verhuren. INNAX voert een onderzoek uit ten behoeve van het energiecertificaat en keurt tegelijkertijd de veiligheid van de installaties en aansluitingen. Ook worden geregeld brandveiligheidinspecties uitgevoerd. Deze werkwijze resulteert uiteindelijk in het afmelden van het energiecertificaat bij AgentschapNL, een energielabel en een beknopt overzicht van de verbetermaatregelen in de woning.

Mutatieproces sneller, beter en goedkoper

Deze gezamenlijke aanpak leidt er toe dat het mutatieproces sneller, beter en goedkoper verloopt. Daarbij wordt altijd de (interne) klant en haar eindgebruikers centraal gesteld. Zo heeft en houdt Ymere het overzicht en kan een woning sneller weer verhuurd worden.

Foto’s: Erwin Muijen