Duurzame herontwikkeling van Rabobankkantoor Fellenoord

Duurzaamheid en een flexibel werkconcept: dat waren we uitgangspunten voor Rabobank om haar kantoor in de Eindhovense wijk Fellenoord toekomstbestendig te maken. Het resultaat mag er zijn. Een modern en zeer duurzaam kantoor, dat aansluit bij de hedendaagse en toekomstige behoeftes. Samen met INNAX is een ‘excellent’ duurzaamheidsniveau gerealiseerd: minimaal energieverbruik en een gezond werkklimaat.

Duurzaam en gericht op de toekomst
Het project Rabobank Fellenoord is een ontwerp van OTH Architecten. Het kantoorgebouw van 28.000 m2, herontwikkeld door OVG Real Estate, is opgeleverd zonder aansluiting voor aardgas. Voor het verwarmen en verkoelen van het gebouw wordt gebruik gemaakt van een Warmte Koude Opslag (WKO). Ook is een deel van het dakoppervlak benut voor het opwekken van elektriciteit middels zonnepanelen. Het elektriciteitsverbruik wordt mede hierdoor zo laag mogelijk gehouden. Daarnaast zijn daglichtregeling en aanwezigheidsdetectie (op de verlichting) toegepast. Deze applicaties zorgen voor een efficiënt ruimtegebruik en lager energieverbruik. De belangrijkste energieverbruikers zijn voorzien van ‘submeters’ om overmatig elektriciteitsverbruik te voorkomen.

BREEAM-Excellent duurzaamheidniveau
Het project is tevens gebruikt als pilot voor de toepassing van transparante stroomopwekkende ramen, zogenaamde ‘PowerWindows’. Mede door deze maatregel zal de ambitie BREEAM ‘Excellent’ kunnen worden gerealiseerd. BREEAM is een normering om te toetsen of een renovatie- of nieuwbouwproject voldoet aan de duurzaamheidseisen. Excellent geldt als de een-na-hoogste norm op bijvoorbeeld het energieverbruik en de mate van een gezond klimaat in het gebouw.

Technisch pakket in casco voorzieningen geïmplementeerd
In opdracht van Rabobank Nederland heeft INNAX het technische afbouwpakket geadviseerd en ontworpen. Hierbij is het afbouwpakket op efficiënte wijze geïmplementeerd in de casco voorzieningen. In de uitvoering heeft INNAX de voortgang en kwaliteit bewaakt en Rabobank ondersteunt bij de oplevering van het gebouw.

Wilt u meer weten over duurzame en toekomstbestendige (kantoor)gebouwen?
Zie hieronder de gegevens van onze expert

Artikelfoto: Maarten Zwaneveld