Duurzame energievoorziening

Opdrachtgever : Vallei Wonen

Project ter bevordering van de duurzame energievoorziening.

In nauwe samenwerking met Vallei Wonen is Charim in 2006 gestart met de bouw van een nieuw zorgcentrum. INNAX heeft voor deze locatie het ontwerp van de duurzame energievoorziening verzorgd en gerealiseerd, met als doel comfortverhoging en energiebesparing.

Zorglocatie

Het zorgcentrum biedt onderdak aan verschillende gebruikers waaronder een kinderdagverblijf, zorgappartementen, een kapper en een bibliotheek. De ligging is prachtig aan de rand van Woudenberg, maar zeker ook uniek door de mix van seniorenappartementen, kinderopvangcentrum en woningen voor mensen met een beperking.

Duurzaam bouwen

Duurzaam bouwen is belangrijk voor Vallei Wonen. De complexen in De Tuinen zijn voorzien van een duurzame energievoorziening. Vallei Wonen speelt hiermee in op zowel de maatschappelijke, duurzame rol van de woningcorporatie als op de stijgende woonlasten voor huurders. De duurzaam opgewekte energie zorgt ervoor dat de bewoners en gebruikers lagere energiekosten hebben, veel leefcomfort en het reduceert de CO2-uitstoot.

Duurzame energievoorziening

De appartementen en ruimten in De Tuinen maken gebruik van duurzame energie. Het centrum is geheel gasloos en de energievoorziening bestaat uit een warmtepompinstallatie met een Warmte-/ Koude opslag. De appartementen en PG-units zijn voorzien van warmtepompboilers. Het afgiftesysteem is gebaseerd op vloerverwarming in combinatie met luchtbehandeling. Dit levert een jaarlijkse besparing op van ca. 190.000 kg CO2-uitstoot.