Duurzaamheid centraal nieuwbouw

Opdrachtgever : Rabobank Enschede-Haaksbergen

Project ter bevordering van de duurzame energievoorziening.

Voor Rabobank Enschede-Haaksbergen is duurzaamheid erg belangrijk. Dit straalt het nieuwe kantoor aan de toplocatie Zuiderval ook uit. INNAX heeft voor de nieuwbouw het installatietechnisch advies verzorgd conform de wensen van de Rabobank Enschede-Haaksbergen.

Greencalc+, label A

Het nieuwe kantoor voldoet aan de hoogste eisen ten aanzien van duurzaamheid en is daarop getoetst conform de richtlijnen van Greencalc+, label A. Het gebouw is zo ontworpen dat de warmte buiten blijft en er minder koelvermogen nodig is om een aangenaam binnenklimaat te realiseren.

Duurzame maatregelen

Voor alle technische installaties heeft INNAX het advies verzorgt. Om aan de hoge eisen van duurzaamheid te kunnen voldoen zijn onder andere de volgende maatregelen getroffen: PV-cellen, drievoudig Hoog Rendement glas, warmteterugwinning op ventilatie, innovatieve verlichting en een vegetatiedak. Het vegetatiedak, ook wel groen dak genoemd, wordt gebruikt als een duurzame en milieuvriendelijke beschermlaag van het dak. Dit brengt vele voordelen met zich mee waaronder een betere isolatie van het gebouw, lagere kosten in onderhoud en het draagt bij aan het verminderen van de CO2-uitstoot en energieverbruik.

Toplocatie

Zuiderval bestaat uit zes deelgebieden met verschillende functies per locatie. Het nieuwe kantoor van de Rabobank ligt in het deelgebied Eeftink. Het totale gebied krijgt met de kwalitatieve architectuur en de groene openbare ruimten een hoogwaardige uitstraling.

Foto’s: Rabobank