Digitale facturen

Opdrachtgever : Rijkswaterstaat

Project ter bevordering van het verwerkingsproces van energiefacturen.

Rijkswaterstaat heeft een belangrijke basis gelegd met het digitaal verwerken van de elektriciteit transportfacturen van de netbeheerder. INNAX verzorgde de implementatie van de energiefacturen. Deze facturen verwerkt INNAX via Digipoort, omdat de processen van de netbeheerder daartoe nog niet zijn ingericht.

Doelgericht

In 2010 heeft het kabinet streefcijfers afgesproken wat betreft het aantal digitaal te ontvangen facturen door het Rijk. Voor 2012 is het streven veertig procent van de facturen digitaal te ontvangen en te verwerken. Voor 2014 is dat tachtig procent, om in 2017 volledig digitaal te werken. De financiële administratie heeft er alle vertrouwen in deze doelstellingen te halen, mede dankzij het facturatiesysteem van INNAX.

Verwerking en controle

INNAX int de elektriciteit transportfacturen van Rijkswaterstaat, digitaliseert deze en voert inhoudelijke controles uit. Vervolgens zet INNAX de facturen om naar het UBL 2.0 format van Digipoort. Op deze wijze worden de energiefacturen vanuit Digipoort rechtstreeks aan het financieel administratie systeem aangeboden. Tussenkomst van medewerkers van de financiële administratie is niet meer nodig. De financiële administratie van Rijkswaterstaat is bovendien verzekerd van een veilige en efficiënte manier van het verwerken van digitale facturen.

Efficiënt, servicegericht, veilig en snel

INNAX heeft inmiddels tienduizenden energiefacturen aangeboden via Digipoort. Hiermee wordt een aanzienlijke kostenbesparing gerealiseerd. Bovendien is het schoon en duurzaam, omdat de hoeveelheid papieren facturen flink is afgenomen.

Fotografie: Sven van der Maas