Bestaande voorraad biedt kansen

Opdrachtgever: Nieuwe Steen Investments

Project ter bevordering van duurzame gebouwen.

Belegger Nieuw Steen Investments (NSI) geeft het thema duurzaamheid nadrukkelijk aandacht in haar bedrijfsvoering. Niet alleen met haar eigen duurzame kantoor, maar ook via samenwerking met partners. Zo werkt NSI onder meer samen met INNAX op het gebied van energiemanagement.

Bestaande voorraad biedt kansen

Met haar ‘nieuwe’ hoofdkantoor in Hoofddorp laat NSI zien dat juist de bestaande voorraad veel kansen biedt voor mooie resultaten. In samenwerking met INNAX is een leegstaand kantoor in twee maanden tijd verduurzaamd van Energielabel F naar A. Het kantoor verbruikt zo’n 40% minder energie en de CO2-uitstoot is sterk gereduceerd. Voor deze verduurzaming kreeg NSI van Agentschap NL een Energielabelposter uitgereikt.

Duurzame oplossingen

Het verduurzamen van een bestaand kantoor is een bewuste keuze geweest, mede om belangrijke praktijkervaring op te doen met nieuwe technieken en systemen. Zo is het kantoorpand nu voorzien van energiezuinige verlichting en een lichtregelsysteem, intelligente en energie-efficiënte verwarming, koeling en ventilatie, windmolens, zonnepanelen en een geavanceerd energiemonitoringsysteem. Deze maatregelen resulteerden in het hoogst mogelijke energielabel, 16% duurzame energieopwekking, 40% lager energieverbruik en 90% CO2-reductie.

Verduurzamingskansen benutten

Ook voor de rest van haar portefeuille richt NSI zich in samenwerking met INNAX op energiebesparing, vergroening van de energievoorziening en beperking van de milieubelasting bij onder meer renovatie, onderhoud en beheer. Veel energieaansluitingen zijn digitaal bemeterd. Met het energiemonitoringsysteem E-View van INNAX zijn de verbruiksgegevens real time inzichtelijk en onderling vergelijkbaar. Zo wordt direct duidelijk waar in de portefeuille zich de grootste verduurzamingskansen bevinden.

Foto’s: Nieuwe Steen Investments