Besparen met WKK-configuratie

Opdrachtgever   : KNZB

Project ter bevordering van de duurzame energievoorziening.

Voor het KNZB Bad in Zeist exploiteert INNAX een installatie gebaseerd op de combinatie van een WKK en CV-ketels. De bestaande CV-ketels waren aan vervanging toe. Het zwembad heeft nu een duurzame verwarming, die energie bespaart.

Exploitatieberekening

De exploitatieberekening is gebaseerd op het full-serviceconcept van INNAX voor dit soort installaties. In het concept kwamen het ontwerp, de realisatie en de exploitatie van de installaties aan de orde. Ook bevatte het concept een financieringsvoorstel waardoor de KNZB niet zelf hoefde te investeren, maar maandelijks enkel een vastrecht en energiekosten zou moeten betalen.
Het uitgangspunt van de vermogensberekening is dat alleen het hoofdbad nog zou worden gebruikt en verwarmd. Daarnaast moest er voldoende verwarming zijn voor de overige ruimten in het gebouw, inclusief een mogelijk krachthonk.

WKK als basis

In de exploitatie staat de zogenaamde Warmte Kracht Koppeling (WKK) centraal. Deze WKK bestaat uit een aardgasmotor die een wisselstroomgenerator aandrijft. Op deze manier produceert de WKK zowel warmte, als energie. Deze dubbelfunctie levert een directe energiekostenbesparing op. De duurzame WKK, met een verwarmingsvermogen van 143 kWth en 104 kWe, vervangt voor een gedeelte de bestaande, verouderde ketelinstallatie van het zwembadcomplex. De hoeveelheid warmte van een WKK ligt per m3 aardgas ligt iets lager dan dat van een cv-ketel. Een viertal HR cv-ketels in cascadeopstelling, vullen het verwarmingsvermogen daarom aan. Door de ketels op deze manier achter elkaar te plaatsen, versterken ze elkaar.