Albert Heijn steekt energie in duurzaam ondernemen

Opdrachtgever  : Ahold

Project ter bevordering van grip op energie

Albert Heijn heeft landelijk zo’n 850 locaties. Om het energiegebruik van deze locaties te beheren, leest INNAX sinds 2004 de energiemeetdata op afstand uit met behulp van telemetrie. Via maandelijkse rapportages en het gebruik van het online energiemonitoringsysteem E-View heeft de Albert Heijn inzicht in het energieprofiel van de supermarkten.

Energiemonitoring voor inzicht

Via E-View is het mogelijk om de supermarkten onderling te vergelijken en vreemd verbruik en excessen in energiegebruik direct op te sporen. Daarnaast kunnen de energiefacturen op juistheid gecontroleerd worden en brengt INNAX het energieprofiel in kaart. Dankzij dit gedetailleerde profiel is het mogelijk voor Albert Heijn om energie tegen betere tarieven en condities in te kopen.

Energiebesparingsmaatregelen

Albert Heijn is een vooruitstrevende organisatie en is continu in beweging. Nieuwe winkelformules, verbouwingen, toepassen van energiebesparende maatregelen en de bouw van nieuwe locaties hebben de nodige impact op het energiegebruik. Voor Albert Heijn is het dan ook erg belangrijk om het effect hiervan op het energieverbruik te monitoren. Daarnaast moet de organisatie ook in het kader van de MeerJarenAfspraken aan bepaalde eisen voldoen.

Duurzaamheidsdoelstelling op koers

Energiemanagement kan vanuit diverse invalshoeken ingezet worden. Albert Heijn gaat daar proactief mee om. De ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen van Albert Heijn liggen op koers. Om op koers te blijven wil Albert Heijn energiemanagement nog prominenter inzetten. Zo zijn eind 2010 al zo’n 250 winkels voorzien van dichte wandkoelingen. In 2015 is het de bedoeling dat dit bij alle supermarkten is doorgevoerd. Daarnaast wordt gekeken naar mogelijkheden om, niet alleen op winkelniveau CO2-rapportages te genereren maar ook op portefeuilleniveau.

Foto’s: Albert Heijn