Indienen volgens NTA8800 methodiek

Het budget voor de regeling bedraagt naar verwachting € 150 miljoen. Aanvragen kunnen vanaf 1 januari 2021 worden ingediend volgens de NTA8800 methodiek. Het is raadzaam nu te beginnen met inventariseren welke woning-verduurzamingsprojecten in aanmerking komen.  

De regeling is echter pas definitief zodra het wetsvoorstel is geaccepteerd door de 1e en 2e Kamer en gepubliceerd in de Staatscourant, naar verwachting medio oktober 2020 of later. 

Regeling Vermindering Verhuurderheffing 

De RVV Verduurzaming is een fiscale subsidie, waarbij je als verhuurderheffingsplichtige (>50 sociale huurwoningen in bezit) een korting ontvangt op je verhuurderheffing. Je komt in aanmerking wanneer je investeert in de verduurzaming van bestaande sociale huurwoningen. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de verbetering van de Energie-Index (EI) van de woning. De belangrijkste voorwaarden voor de RVV-Verduurzaming zijn: 

  • De afgemelde Energie-Index mag op het moment van aanvraag niet ouder zijn dan 6 maanden;

  • De woning heeft ná renovatie minimaal Energie-Index B (≤1,4) én maakt minimaal drie stappen ten opzichte van de afgemelde situatie vóór renovatie; 

  • Er geldt een minimale investering per woning gekoppeld aan het aantal labelstappen; 

  • Het project moet binnen 3 jaar afgerond worden.

Meer weten over

dit nieuwsartikel?

Neem contact op met Khing.