Save Naural energy Concept, Solar energy

Subsidieregeling SDE+

Met de subsidieregeling SDE+ stimuleert het ministerie van Economische Zaken de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland. Als u hernieuwbare energie produceert en gebruikt maakt van de SDE+, is een door een erkend meetbedrijf geleverde brutoproductiemeter noodzakelijk.

Inzicht in uw bruto productie

Met een bruto productiemeter van INNAX voldoet u volledig aan de SDE+ en kunt u aanspraak maken op de subsidie voor geproduceerde windenergie. Bovendien kunt u in combinatie met ons online energiemonitoringsysteem EView continu zien wat uw installatie opwekt. U ziet het resultaat.

Ontvangt u geen subsidie voor de geproduceerde energie? Dan levert een brutoproductiemeter u wel inzicht. Zo kunt u direct zien wat het resultaat is van uw investeringen en rendementen worden gehaald.

}