Grip op energie

Grip op energiekosten, start met meten

De energiekosten bedragen ca. 48 % van de huisvestingskosten, hierop kunt u direct besparen. Met de meetdiensten van INNAX krijgt u continu een actueel inzicht in uw energiegebruiken.  Dit inzicht maakt het mogelijk om proactief besparingsmaatregelen door te voeren. Ook de hoogte van de energienota’s zijn geen verrassing meer voor u.

Bent u grootverbruiker?

INNAX levert, installeert en onderhoudt voor grootverbruikers* de comptabele energiemeters, ook wel hoofdmeters genoemd. Comptabel betekent dat de meters geschikt zijn voor afrekening en voldoen aan de Nederlandse wetgeving. Dit geldt voor elektriciteits-, gas– en warmtemeters. Wij hebben ook veel ervaring met onderbemetering. Deze dienst maakt het mogelijk om de gegevens na de hoofdmeter te meten. Hiermee worden alle belangrijke energiestromen inzichtelijk gemaakt voor analyses en verrekening.

Bent u kleinverbruiker?

Voor kleinverbruikers kunnen wij als Overige Diensten Aanbieder (ODA) energiegebruiken beschikbaar stellen in het zelfde monitoringssysteem als voor uw grootverbruik aansluitingen, EView. Zo heeft u alle energiegebruiken op een rij.

Benut het voordeel van telemetrie meters

INNAX maakt gebruik van op afstand uitleesbare meters (zogenaamde telemetrie meters). Wij lezen deze meters continu uit voor een actueel inzicht. Dit gaat via het mobiele netwerk, zodat telefoonlijnen niet nodig zijn. INNAX collecteert en valideert de meetdata en stuurt deze – conform de Nederlandse wetgeving – naar onder meer naar de regionale netbeheerder. Op uw transportnota staat wat u nu betaalt voor uw meetdiensten, wij doen u graag een concurrerend aanbod. Ook is het mogelijk om een telemetrie meter te kopen, waardoor de maandelijkse kosten dalen.

Geen extra kosten voor uw data

Wij vinden dat u eigenaar bent van uw eigen meetdata en daarom stellen we deze meetdata gratis beschikbaar in ons monitoringssysteem EView. Dus geen extra kosten om uw eigen meetdata op te vragen.

De voordelen van onze meetdiensten:

  1. Zonder meerkosten heeft u beter inzicht in de energiehuishouding, het energiegebruik en de kosten.
  2. U werkt samen met een onafhankelijk en erkend meetbedrijf voor het vaststellen van uw energiegebruiken (INNAX is geen energieleverancier en heeft geen belang bij de hoogte van uw energierekening).
  3. Er zijn geen extra investeringen nodig voor meetinstallaties.
  4. U voldoet aan de Nederlandse wetgeving.
    U heeft eén aanspreekpunt voor al uw energiezaken.

Voor meer grip op energiekosten helpen onze adviseurs u graag met de inkoop van energie, het besparen op de afhandeling en controle van energiefacturen en het rapporteren van energie en duurzaamheid aan uw stakeholders.

* Grootverbruikers hebben een aansluiting voor elektriciteit > 3x 80 ampère en/of voor gas een gasmeter > G25.