Werkelijke Energie intensiteit indicator (WEii)

WEii staat voor Werkelijke Energie intensiteit indicator en maakt op een uniforme wijze inzichtelijk wat een gebouw per vierkante meter per jaar aan energie gebruikt. De tool is ontwikkeld door DGBC en TVVL en helpt u om op een eenduidige manier om te gaan met bijvoorbeeld:

  • het verbruik van de laadpalen
  • de bezettingsgraad
  • de gebruiksfunctie
  • normalisatie van het weer

In onderstaande tabel kunt u zien aan welke norm uw gebouwen moet voldoen om Paris Proof te zijn (in kWh/m2).

Werkelijke Energie intensiteit indicator in tabelvorm

Doet u mee? Bekijk eens de verbruiken en reken middels het protocol de werkelijke energie intensiteit uit.

Paris Proof

Grofweg zien we dat er in 2050 één derde van het energieverbruik ‘beschikbaar’ is ten opzichte van het huidige gemiddelde. Dit is dan geheel duurzaam opgewekt en betekent dat we het verbruik met twee derde moeten terugdringen. Vanuit DGBC is zelfs de ambitie om dit in 2040 te bereiken. Er zijn inmiddels bijna tachtig marktpartijen die het Paris Proof Commitment hebben ondertekend.

Wel de ambitie maar niet de kennis? We leggen de route naar Paris Proof graag samen met u af. 

Toekomstvaste gebouwen

Waarde verhogen dankzij route voor verduurzaming

Nog altijd denken velen: duurzaam is duur. Dat geldt alleen voor partijen die verduurzaming niet goed voorbereiden. Organisaties die het slim aanpakken, constateren juist precies het tegenovergestelde. Hun vastgoed wordt meer waard, doordat ze op tijd toekomstvaste maatregelen nemen. De gebruikerstevredenheid gaat omhoog, de huurcontracten lopen langer. De prijs per m2 stijgt, terwijl de energiekosten en de CO2-uitstoot dalen.
Lees verder...

Meer weten?

Laat uw gegevens achter en Jörgen zal contact met u opnemen.