Voorwaarden subsidieaanvraag

De Renovatieversneller is bedoeld voor deelnemers van een consortium van eigenaren en deelnemende partners zoals bouwbedrijven, installateurs en adviseurs. Het consortium dient de subsidieaanvraag in. Om voor subsidie in aanmerking te komen gelden de volgende voorwaarden:

 • Ten minste twee woningeigenaren nemen deel die ieder ten minste 50 woningen inbrengen in het project
 • De renovatie start binnen 2 jaar na subsidieaanvraag en is binnen 3 jaar na start gereed
 • Een standaardpakket van energiebesparende maatregelen wordt toegepast op ten minste 150 woningen met een bouwjaar tot 1995 waardoor tenminste 90 procent van die woningen naar een netto warmtevraag van maximaal 70 kWh/m2 per jaar wordt gerenoveerd
 • Voor de maximaal 10 procent van de woningen waarvoor met de toepassing van het standaardmaatregelenpakket de eis van maximaal 70 kWh/m2 per jaar niet wordt gehaald, wordt de achtergrond hiervan in een toelichting gemotiveerd (bijvoorbeeld hoekwoningen)
 • Het consortium van ondernemingen (waarvan minstens één midden- en kleinbedrijf (mkb) het project uitvoert
 • De woning wordt uitgevoerd volgens het opgestelde verduurzamingsplan

Subsidiebedragen

Voor een periode van 4 jaar is totaal € 96 miljoen beschikbaar. Voor de eerste tranche is €19,5 miljoen beschikbaar. De hoogte van de subsidie is maximaal € 7,5 miljoen per deelnemer en maximaal € 10 miljoen per project.

De toekenning is afhankelijk van het soort woning en de warmtevraag van de woning ná renovatie. Toetsing van de warmtevraag ná renovatie wordt gedaan middels de NTA8800.

Het verduurzamingsplan

De Renovatieversneller vraagt om een verduurzamingsplan op te stellen dat onderdeel is van de subsidieaanvraag. Het verduurzamingsplan bevat;

 • welk standaardmaatregelenpakket in welke woningen wordt toegepast, en de te behalen netto warmtevraag per vierkante meter per jaar na renovatie
 • per woning, indien van toepassing, een motivatie waarom de te behalen netto warmtevraag na renovatie niet lager is dan 70 kWh per vierkante meter per jaar
 • welke proces- en productinnovaties worden gerealiseerd
 • wat de te verwachten kostenreductie is uitgedrukt in integrale kosten voor de eigenaar
 • hoe de uitvoeringskwaliteit wordt gewaarborgd door middel van een toelichting op de opgenomen kwaliteitswaarborgen
 • Een beschrijving van de wijze waarop en de mate waarin:
  • Bewoners worden betrokken bij de ontwikkeling van de renovatieplannen
  • De voorgestelde aanpak de overlast voor de bewoners beperkt
  • De voorgestelde plannen inspelen op de wensen van de bewoners
  • De bewoners worden geïnformeerd gedurende en na afloop van de renovatie
 • een mijlpalenplanning

Een uitgebreide omschrijving van het programma en de voorwaarden is hier te vinden.

Bent u (renovatie)plannen aan het maken om in aanmerking te komen voor de Renovatieversneller subsidieregeling? In overleg kan INNAX binnen het consortium optreden als verduurzamingspartner en ondersteuning bieden aan de vorming van het verduurzamingsplan. Daarnaast kan INNAX de subsidieaanvraag indienen en begeleiden.

Toekomstvaste woningen

De route naar energiezuinig en waardevast

Veel woningcorporaties en residentieel vastgoedeigenaren hebben baat bij een verduurzamingsroute met concrete stappen naar een duurzame woningportefeuille. Waar die route toe leidt is helder: zeer energiezuinige, gezonde en waardevaste woningen.
Lees verder...

Meer weten?

Laat uw gegevens achter en Khing zal snel contact met u opnemen.