Vastgoeddata op orde 

Een accurate oppervlaktebepaling van het gebruiksoppervlak is van belang voor onder meer het kredietplafond en de investeringscapaciteit van corporaties. Daarnaast staan corporaties voor de opgave om energielabels te actualiseren. Alle reden dus om te kijken hoe alle vereiste vastgoeddata op een efficiënte manier kan worden verzameld én hoe we deze data op orde houden.

Combineren met energielabels

Het bepalen van de NEN2580 gebruiksoppervlakten gebeurt op basis van tekeningen, BIM-modellen of verificatie op locatie. De methode bepaalt ook welk meetcertificaat wordt afgegeven A of B:

  • meetcertificaat A; controles o.b.v. woningbezoek of
  • meetcertificaat B; controle op woningtypes o.b.v. aangeleverde tekeningen.

De actualisering van energielabels met verhoogde inspectiegraad vormt een mooie aanleiding om direct de vereiste meetcertificaten te laten opstellen.

Door tijdens het woningbezoek extra meetgegevens voor verschillende doeleinden te verzamelen, bereiken we een hoge mate van efficiency en dus lagere inspectiekosten. Denk hierbij aan inventarisaties voor o.a. WWS, ZAV, WMO en NTA-veiligheidskeuringen.

BIM

BIM (Bouw Informatie Model) is een belangrijke bron voor woningdata zoals hoeveelheden, oppervlakten en energieprestatiedata. INNAX, VABI en Tekenplus werken in een vast partnership samen om vastgoeddata te verzamelen, vast te leggen en te ontsluiten via Vabi Vastgoeddata. Door toepassing van het BIM Made Easy concept wordt een nog grotere efficiëntie, en dus lagere uitvoeringskosten, bereikt en is de data op een eenduidige, gestructureerde manier vastgelegd.

Woningkwaliteit op orde

Zekerheid dat woningen aan wettelijke eisen voldoen

Corporaties en residentieel vastgoedbeheerders willen zeker weten dat ze voldoen aan alle relevante wet- en regelgeving voor woningen. Bovendien is er behoefte aan scherpe monitoring van de prestaties. Woningkwaliteit op orde maakt deze inzichtelijk. Om verantwoording af te leggen en als basis voor een doelgericht verduurzamingsbeleid.
Lees verder...

Meer weten?

Laat uw gegevens achter en Mark zal snel contact met u opnemen.