Het gebruik van gebouwen

De maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus zijn verlengd tot en met 28 april. Dit zal de komende weken dus ook impact blijven hebben op het gebruik van gebouwen. Hierin zijn vier situaties te onderscheiden:

  • Gebouwen worden ongewijzigd of juist extra intensief gebruikt
  • Gebouwen hebben een andere functie gekregen (crisiscentra en huisartsenposten in sporthallen, zorginstellingen omgebouwd tot opvanglocatie)
  • Gebouwen worden beduidend minder gebruikt (kantoren met een zeer lage bezetting, scholen waar alleen docenten zijn die online lessen verzorgen)
  • Gebouwen/bouwdelen die geheel gesloten zijn en niet worden gebruikt

Maatregelen om risico te beperken

Er is geen wetenschappelijk bewijs dat het coronavirus zich over grotere afstand verplaatst door lucht. Maar het kan evenmin worden uitgesloten. Er zijn enkele eenvoudige maatregelen die u kunt nemen om het mogelijke risico te beperken, zonder dat u hoge kosten maakt en waarmee u het comfort handhaaft of zelfs verbetert:

  • Zorg voor extra ventilatie door de bedrijfstijden te verlengen tot 24/7
  • Vermijd recirculatie en gebruik alleen 100% buitenlucht

Er circuleren meer adviezen, zoals het verhogen van de luchtvochtigheid en de temperatuur. De theorie daarachter is dat het virus minder goed overleeft in die condities. Echter, er is geen wetenschappelijk bewijs en het kost wel meer energie. Het klimaat wordt ook als minder comfortabel ervaren en zeker zorgmedewerkers in isolatiekleding zullen dat niet prettig vinden. Ook het reinigen van luchtkanalen en het frequenter vervangen van filters heeft geen bewezen effect.

Gebouwen met andere functie

Als een gebouw een andere functie krijgt, heeft dat wellicht invloed op de gebouwgebonden installaties. Zo is goed om te checken of het elektriciteitsnet de hogere belasting wel aankan. En of er een noodstroomvoorziening is in gebouwen waar nu intensieve verpleging wordt verricht.

Gebouwen met verminderd gebruik

Al zijn er minder mensen, de installaties draaien waarschijnlijk door. Mensen moeten afstand houden dus gaan zij waarschijnlijk juist erg verspreid over de gebouwen zitten. Een alternatief is specifieke gebouwen of afdelingen aan te wijzen zodat installaties in andere delen afgeschakeld kunnen worden. Dat spaart energie. Dit kan uiteraard alleen als de minimale onderlinge afstand kan worden geborgd. 

Gesloten gebouwen

Als u gebouwen hebt moeten sluiten, kunt u energie besparen door ervoor te zorgen dat de verlichting en klimaatinstallaties niet onnodig in bedrijf zijn. Maar vergeet niet, dat wettelijk verplichte keuringen en eisen vanuit de brandverzekering van kracht blijven. En een gebouw dat niet wordt gebruikt, brengt ook weer nieuwe risico’s met zich mee, zoals groei van legionellabacteriën in de stilstaande waterleidingen. Zorg ervoor dat u tijdig, in ieder geval voordat het gebouw weer in gebruik wordt genomen, de nodige maatregelen treft.

Wat kan wel doorgaan?

Wij merken dat, als een gebouw of bouwdeel gesloten is, er geen enkele toegang wordt verleend. Maar als er niemand aanwezig is, kan de onderhoudsinstallateur juist goed zijn werk doen zonder overlast te veroorzaken. Denk bijvoorbeeld aan onderhoudswerkzaamheden boven werkplekken, zoals het reinigen van plafondroosters, of werkzaamheden waarvoor installaties uit bedrijf moeten worden genomen. Hetzelfde geldt voor een conditiemeting, energieonderzoek of een brandveiligheidsinspectie.

Vastgoed geregeld

Controle over beheer, onderhoud en energie

Controle over het beheer, onderhoud en energiemanagement van gebouwen is niet altijd eenvoudig. Organisaties richten zich steeds meer op hun corebusiness. Als het gaat om beheer en onderhoud willen ze sturen ze op strategisch- en tactisch niveau. Essentieel daarbij: goede afspraken met beheerders om wetten en regels na te leven en prestaties te borgen.
Lees verder...

Meer weten?

Laat uw gegevens achter en Alex zal snel contact met u opnemen.