NTA8800

Met ingang van 2021 verandert de energieprestatieregelgeving. Vanaf dat moment vervalt de Energie-Index (EI) en wordt de prestatie uitgedrukt in BENG-indicatoren conform de NTA8800 rekenmethode

Energieprestatie, een bron van inzicht

Het energielabel of Energie-Index rapport geeft aan wat de mogelijkheden zijn voor het doorvoeren van energiebesparende maatregelen. Zo realiseert u een verhuurbaar woningbestand waarin huurders comfortabel wonen.

EPG is de basis voor uw energiebeleid

De basisdata (EPG) voor de berekening van de Energie-Index (EI) is zeer waardevolle informatie voor het vormen, uitvoeren, analyseren en monitoren van het energiebeleid. Deze informatie biedt uitkomst om alle niveau’s, strategisch, tactisch en operationeel. Of het nu gaat om het maken van beleidsbeslissingen, het inzichtelijk maken van de woonlasten, betaalbaarheid van (huur)woningen of het verminderen van de CO2-uitstoot. In alle gevallen is de EPG-data de bron voor het noodzakelijke inzicht.

 

 

Actualiseren van energieprestatiedata

Het gevolg van de nieuwe berekeningsmethode is dat de verzamelde data van voor 2015 niet meer actueel is. Er zijn namelijk nieuwe invoervelden geïntroduceerd en definities aangepast. Belangrijk is om een goede afweging te maken in het actualiseren van de energieprestatiedata. Zo is het mogelijk om op voorraadniveau een snelle actualisatieslag uit te voeren door gebruik te maken van de interne kennis van de complexen. Hiervoor zijn complexbezoeken en hoge kosten te vermijden.

Het actualiseren van de energieprestatie data op detailniveau is goed aan te sluiten op natuurlijke momenten zoals bij de uitvoering van onderhoud, complexverbeterplannen, woningmutaties en verloop van energieprestatiecertificaten. Zeker omdat de meeste aanvullende data op complexniveau vast te stellen is, kan met één enkele woningmutatie een heel complex geactualiseerd worden.

Advies op maat

De deskundige adviseurs van INNAX geven u heldere informatie over de energiebesparende maatregelen, investeringen en terugverdientijden. Maak een afspraak en verbeter uw energieprestatie.

Woningkwaliteit op orde

Zekerheid dat woningen aan wettelijke eisen voldoen

Corporaties en residentieel vastgoedbeheerders willen zeker weten dat ze voldoen aan alle relevante wet- en regelgeving voor woningen. Bovendien is er behoefte aan scherpe monitoring van de prestaties. Woningkwaliteit op orde maakt deze inzichtelijk. Om verantwoording af te leggen en als basis voor een doelgericht verduurzamingsbeleid.
Lees verder...

Meer weten?

Laat uw gegevens achter en Mark zal snel contact met u opnemen.