De nieuwe regeling zal zich meer gaan richten op broeikasgasemissie en technieken stimuleren door de onrendabele top te vergoeden door middel van een exploitatiesubsidie. De technieken zullen concurreren op basis van vermeden ton CO₂. De regeling is open van 24 november tot 17 december 2020. 

De verbreding van de SDE+ naar de SDE++ is een stapsgewijs proces. In 2020 is een flink aantal aanvullende categorieën in de SDE++ opgenomen. Tegelijkertijd geldt dat de verbreding van de SDE+ daarmee niet is afgerond. Er zijn naar verwachting ook andere technologieën die door de SDE+ ondersteund kunnen worden. Meer informatie is te vinden op rvo.nl

Jaar ontheffing voor SDE+ projecten

De maatregelen die zijn genomen om de verspreiding van het coronavirus te beperken, beïnvloeden de realisatie van SDE+-projecten in 2020. Bijvoorbeeld door een langere levertijd van benodigde materialen of gebrek aan arbeidskracht. Ook kan beperkte transportcapaciteit een reden zijn.

Minister Wiebes heeft aangekondigd soepeler om te gaan met de mogelijkheid om één jaar ontheffing te verlenen op de ingebruikname. Dit geldt voor SDE+-projecten met een uiterste realisatietermijn in 2020.

Toekomstvaste gebouwen

Waarde verhogen dankzij route voor verduurzaming

Nog altijd denken velen: duurzaam is duur. Dat geldt alleen voor partijen die verduurzaming niet goed voorbereiden. Organisaties die het slim aanpakken, constateren juist precies het tegenovergestelde. Hun vastgoed wordt meer waard, doordat ze op tijd toekomstvaste maatregelen nemen. De gebruikerstevredenheid gaat omhoog, de huurcontracten lopen langer. De prijs per m2 stijgt, terwijl de energiekosten en de CO2-uitstoot dalen.
Lees verder...

Meer weten?

Laat uw gegevens achter en Joop zal snel contact met u opnemen.