De nieuwe regeling zal zich meer gaan richten op de broeikasgasemissie en technieken stimuleren door de onrendabele top te vergoeden door middel van een exploitatiesubsidie. De technieken zullen concurreren op basis van vermeden ton CO₂. In de Kamerbrief van 26 november 2018 en 26 april 2019 leest u meer over de SDE++ regeling.

Nieuwe ronde SDE+

Als uw organisatie overweegt zelf duurzame energie op te wekken dan kan de SDE+ subsidie de terugverdientijd van uw investering aanzienlijk verkorten. Bij toekenning wordt het verschil tussen de kostprijs van grijze (fossiele) energie en die van duurzame energie vergoed over een periode van vijftien jaar.

De regeling gaat open van 17 maart tot en met 2 april 2020. Er is € 2 miljard beschikbaar. Indien u een subsidieaanvraag overweegt, laat het ons dan weten. Wij kunnen u helpen met het uitvoeren van een zonnepotentieel scan en de begeleiding van de aanvraag.

SDE++

De voorjaarsronde 2020 is de laatste ronde onder de huidige SDE+-regeling. Deze ronde is bedoeld om een extra impuls te geven aan de ontwikkeling van hernieuwbare energie in Nederland. In het eerste kwartaal van 2020 wordt een Kamerbrief over de SDE++-openstelling verwacht. Deze nieuwe regeling beperkt zich niet meer tot duurzame energieproductie, maar gaat zich richten op CO2-reductie.

Toekomstvaste gebouwen

Waarde verhogen dankzij route voor verduurzaming

Nog altijd denken velen: duurzaam is duur. Dat geldt alleen voor partijen die verduurzaming niet goed voorbereiden. Organisaties die het slim aanpakken, constateren juist precies het tegenovergestelde. Hun vastgoed wordt meer waard, doordat ze op tijd toekomstvaste maatregelen nemen. De gebruikerstevredenheid gaat omhoog, de huurcontracten lopen langer. De prijs per m2 stijgt, terwijl de energiekosten en de CO2-uitstoot dalen.
Lees verder...

Meer weten?

Laat uw gegevens achter en Joop zal snel contact met u opnemen.