Paris Proof is de benaming voor een gebouw dat voldoet aan de klimaatdoelstellingen van Parijs. De DGBC heeft de weg naar die doelen voor de utiliteit en woningen vormgegeven in het Deltaplan Duurzame Renovatie. Centraal in het plan staat de vraag hoe de gebouwde omgeving twee derde minder energie kan verbruiken ten opzichte van het huidige gemiddelde.

Aanjagers in woord én daad

De programmaraad bestaat verder uit Arcadis, Bouwinvest, ING Real Estate Finance, Signify, TNO, Unica en Vattenfall. Gezamenlijk willen we de aanjagers zijn in woord én daad. Door het gesprek aan te gaan met de overheid en klanten actief te stimuleren om te voldoen aan de klimaatdoelstellingen. Niet door van een afstandje te roepen, maar door het samen te doen. Door onderlinge samenwerking met bovenstaande partners kunnen we versneld werken aan een gebouwde omgeving die Paris Proof is.

Drempels wegnemen

De DGBC werkt aan de hand van het Deltaplan aan het wegnemen van drempels en een concreet stappenplan met handvatten voor verschillende sectoren. De programmaraad zal dat vertalen naar heldere en concrete boodschappen. “De aanjagers wachten niet op de overheid, maar bewegen al, tonen leiderschap en gaan aan de slag met twee opdrachten: ze laten zien dat een Paris Proof gebouwde omgeving mogelijk is. En hoe krijgen we Nederland mee in de klimaatdoelstellingen?”, aldus Annemarie Van Doorn, directeur van de DGBC.

Over de Dutch Green Building Council

Stichting Dutch Green Building Council (DGBC) is de landelijke maatschappelijke organisatie die zich inzet om de gebouwde omgeving in hoog tempo toekomstbestendig te maken. De onafhankelijke stichting is in 2008 opgericht op initiatief van de markt en telt bijna 400 participanten. Allemaal ondersteunen ze de missie van DGBC: het verduurzamen van de gebouwde omgeving. DGBC brengt organisaties met elkaar in contact, laat ze samenwerken aan verduurzaming en spoort hen aan een voorbeeld te zijn voor andere partijen.

Over het Deltaplan Duurzame Renovatie

Het Deltaplan Duurzame Renovatie is een meerjarig verduurzamingsprogramma voor de utiliteitbouw en woningen. Het plan wordt ontwikkeld samen met marktpartijen, de overheid en brancheorganisaties. Het streven: een Paris Proof gebouwde omgeving. Centraal in het Deltaplan Duurzame Renovatie staat de vraag hoe de gebouwde omgeving, goed voor ruim een derde van het energiegebruik en bijna 40% van de CO2-emissie in Nederland, aan de klimaatdoelstellingen van Parijs kan voldoen. Daarvoor moeten gebouwen twee derde minder energie gebruiken dan het huidige gemiddelde.

Meer weten over

dit nieuwsartikel?

Neem contact op met Jörgen.