Bent u auditplichtig (EED)?

Schematisch stappenplan om auditplicht (EED) te bepalen

In 2012 stelde de het Europees Parlement (EP) de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED) vast. De richtlijn vermeldt de Europese doelstelling van een 20% lagere Europees energieverbruik in 2020. 

Een van de verplichtingen die sinds juli 2015 gelden in het kader van deze Europese richtlijn, gaat over de uitvoering van energie-audits door grote ondernemingen. Bent u auditplichtig? Beantwoord onderstaande vragen en u heeft binnen een minuut inzicht.

Vragenlijst auditplicht (EED)

Bron: RVO.nl

*) Indien uw onderneming een partneronderneming is (zie stap 3b van het stappenplan) dient u een percentage van de medewerkers / jaaromzet / balanstotaal van de andere onderneming(en) bij die van u op te tellen. Het percentage dat u moet hanteren is het percentage van de aandelen of stemrechten – het hoogste percentage telt – dat u of de andere onderneming(en) bezit(ten). Indien uw onderneming een verbonden onderneming is (zie stap 3c van het stappenplan) telt u de medewerkers / jaaromzet / balanstotaal van de andere onderneming(en) in zijn geheel bij die van u op.

Catagorie: eed