Warmtewet

Bent u al Warmtewet proof?

De Warmtewet (ingang 1 januari 2014) stelt regels aan de levering van warmte. Dit brengt verplichtingen met zich mee voor warmteleveranciers. Om te voldoen aan deze wetgeving moet het nodige geregeld worden. Om leveranciers (o.a. woningcorporaties, vastgoedbeheerders) te ondersteunen bij de implementatie van de Warmtewet voert INNAX de Impactanalyse uit.

De Warmtewet heeft betrekking op leveranciers van collectieve warmte aan afnemers met een aansluiting van maximaal 100 kW. De wet is er om deze afnemers te beschermen, omdat zij geen keuzevrijheid van energieleverancier hebben. De overheid heeft een wettelijk kader vastgesteld voor betrouwbare levering van warmte tegen redelijke prijzen, voorwaarden en een goede service.

Meerwaarde impactanalyse

Voor inzicht in de gevolgen, risico’s en besparingsmogelijkheden voor uw organisatie voeren wij de Impactanalyse uit. Dit levert u de volgende meerwaarde op:

  • Een overzicht van gebouw(en) die wel of niet moeten voldoen aan de Warmtewet.
  • Waardevolle informatie over uw gebouw(en) samengevat in een overzichtelijke rapportage.
  • Een overzicht van alle door te voeren maatregelen om aan de Warmtewet te voldoen.
  • Inzicht in het besparingspotentieel rondom de energiestromen.
  • Wij brengen advies uit als onafhankelijk bureau.

Ook na de analyse kunt u op ons rekenen om de implementatie van de benodigde maatregelen te verzorgen. Zo kunnen wij u ondersteunen bij uw vergunningsaanvraag, het opstellen van een doorbelastingsmethodiek en de tariefbepaling. Als erkend en onafhankelijk meetbedrijf verrichten wij ook energiemetingen.

Besparingsmogelijkheden

Uit de praktijk blijkt namelijk dat de energiestromen binnen complexen niet of nauwelijks gemeten worden. Het gevolg is gebrek aan inzicht op het functioneren en de efficiency van de installaties. De kosten voor het produceren van warmte zijn hierdoor vaak niet bekend. De energiedoorbelastingen zijn dan niet gebaseerd op werkelijke verbruiken maar op basis van een verdeelsleutel.

Deze wet is voor veel organisaties de aanleiding om besparingen te realiseren. Dit is mogelijk door grip te krijgen op de energiestromen, het optimaliseren hiervan en de daarbij behorende kosten. Het plaatsen van op afstand uitleesbare energiemeters biedt uitkomst.

Een infographic en een whitepaper voor u

In een infographic hebben we de voordelen voor u en uw huurders/cliënten inzichtelijk gemaakt. Of lees de whitepaper voor meer informatie.