Uitvoeringsbegeleiding

Uitvoeringsbegeleiding

Uitvoeringsbegeleiding voor een goed eindresultaat


Een goed ontwerp leidt niet vanzelfsprekend tot een goed eindresultaat. De uitvoering is dan ook van groot belang voor het slagen van een project. Tijdens deze fase wilt u dat alle werkzaamheden volgens planning, binnen het vastgestelde budget en kwalitatief naar wens verlopen. De adviseurs van INNAX ondersteunen u daarom met uitvoeringsbegeleiding.   

In de uitvoeringsfase voegt u de daad bij het woord om een omgeving te creëren waar mensen prettig werken en wonen. De (gebouwgebonden) installaties spelen daarin een belangrijke rol. Door te sturen op kwaliteit, tijd en geld, dragen wij zorg voor de correcte uitvoering van de installaties. Onze ervaren projectleiders en directievoerders begeleiden en ontzorgen u bij de uit te voeren werkzaamheden aan installaties. Dit doen wij voor nieuwbouw en renovatie projecten.

Pragmatische aanpak

Om u volledig te ontzorgen, is onze aanpak pragmatisch. Namens de opdrachtgever treden wij op als aanspreekpunt voor de belanghebbenden. Wij hebben de algemene leiding over het project, vanaf aanvang van de voorbereidingswerkzaamheden tot de uiteindelijke aanvaarding van de oplevering. Verder zijn wij aanwezig bij bouwvergaderingen en rapporteren bevindingen aan u als opdrachtgever. INNAX coördineert, controleert en evalueert alle activiteiten. Hierdoor zijn wij in staat vroegtijdig problemen te signaleren tijdens het bouwproces. In dat geval zijn wij een neutraal aanspreekpunt voor het oplossen van knelpunten.

Sturen op kwaliteit

Toezicht op de uitvoering van werkzaamheden is van groot belang. De uitvoering bepaalt nu eenmaal de eindkwaliteit van een project. Omdat onze adviseurs toezicht houden op de uit te voeren werkzaamheden, bent u verzekerd van kwalitatief goed werk en naleving van het bestek, of de werkbeschrijving en wet- en regelgeving. Hierbij houden we rekening met de installatietechnische, bouwkundige en energietechnische aspecten.