Uitbesteding Technisch Beheer

Uitbesteding Technisch Beheer

Gebouweigenaren en -beheerders besteden het technisch beheer vaak uit. Om de uitbesteding technisch beheer succesvol te laten verlopen, is het noodzakelijk om een heldere overeenkomst op te stellen. Hierbij hoort het vinden van een passende maincontractor. Samen met hen moeten goede afspraken in een contract worden vastgelegd. Dit kan praktische problemen, zoals storingen in installaties, helpen te voorkomen. INNAX helpt u graag met de uitbesteding van het technisch beheer.

Praktisch voorbeeld

Stel dat het buiten vriest en je weet niet wat de status van je cv-ketel is. Het voelt binnen behaaglijk. Echter weet je niet of het apparaat er morgen mee ophoudt of nog makkelijk een paar jaar meekan. Dan is het nodig om in het uitbestedingscontract een goed onderhoudsbeleid op te nemen.

Voorkomen is beter dan genezen.

Het komt regelmatig voor dat gebouweigenaren niet goed op de hoogte zijn van de status van de gebouwgebonden installaties. Terwijl ze wel wettelijke verplichtingen hebben op dat gebied en er risico’s zijn ten aanzien van bedrijfscontinuïteit.

Duidelijke afspraken voorkomen verwarring

Door het opstellen van een duidelijke Service Level Agreement (SLA) worden al veel problemen voorkomen. In veel gevallen blijkt namelijk dat de conditie van gebouwgebonden installaties achteruit gaat nadat dit uitbesteed wordt. Hierdoor nemen zowel de kosten als de risico’s toe. Als beheerder van een gebouw is dit niet een aspect waar je op zit te wachten.

Door het opstellen van een duidelijke SLA voorkom je een mismatch in verwachtingen. Een maincontractor weet soms niet goed wat er allemaal van hem verwacht wordt. De opdrachtgever dacht op zijn beurt dat de maincontractor wel zou inspelen op zijn verwachtingen. Dit leidt tot onbegrip en problemen. Door het opstellen van een SLA weten de opdrachtgever en de maincontractor precies wat er van elkaar wordt verwacht.

Professionele opdrachtgever

Bij INNAX zijn we helder over wat wij van een opdrachtgever verwachten. Om een uitbesteding technisch beheer succesvol te laten verlopen, zijn een aantal ingrediënten nodig. Een goede inventarisatie van de huidige situatie is hiervan een prima voorbeeld. Het allerbelangrijkste om een goede inventarisatie te krijgen, is inzicht.

Bij INNAX helpen we opdrachtgevers met het creëren van dit inzicht en stellen we eisen aan de professionaliteit van een opdrachtgever. Dit houdt in dat deze precies weet wat hij wil en wat hij wil bereiken. Soms is dat voor opdrachtgevers even slikken, maar ook hier ondersteunen we waar nodig.

Uiteindelijk waarderen opdrachtgevers deze werkwijze en wordt de uitbesteding van het technische beheer er alleen maar beter van.

Bij het begin beginnen

Om te weten waar een opdrachtgever staat en wat zijn ambities zijn, stellen we samen een transitieplan op. Een transitieplan is een bedrijfskundig model dat op een snelle en compacte manier de noodzakelijke veranderingen in kaart brengt. Een transitieplan heeft een duidelijke volgorde:

  • Het vertrekpunt
  • De ambities
  • De weg daarnaartoe
  • De middelen die daarvoor nodig zijn
  • Het eindresultaat

Als de bovenstaande punten in kaart zijn gebracht, kan een uitbesteding al bijna niet meer mislukken.

Ontzorging

Mocht een installatie onverhoopt kapot gaan dan is het noodzaak dat dit zo snel mogelijk weer verholpen wordt. Dit is een hoop geregel en kost tijd en geld. Door het technische beheer uit te besteden, heeft u geen omkijk meer naar het onderhoud. Dit scheelt zowel tijd, geld en een hoop zorgen.

Als we vanuit INNAX als gebouwenverduurzamer naar het technisch beheer kijken, is dit een belangrijk onderdeel van onze werkzaamheden. Goed onderhouden installaties verhogen de gebruiksduur en dus de duurzaamheid van zowel het gebouw als de installaties zelf.

Coaching van A tot Z

Bij INNAX kunnen we het hele uitbestedingsproces van A tot Z begeleiden. Dit betekent dat we medewerkers coachen, implementatie begeleiden en kunnen we zelfs als opdrachtgever optreden voor derden als dit nodig is.

Dit noemen we het begeleiden van een aanbesteding. Door de kennis en expertise van INNAX weten we waar gebouwbeheerders naar op zoek zijn.

Zo kunt u, als gebouweigenaar, zich weer richten op de kerntaken van uw werk in plaats van een aanbestedingstraject.