SDE subsidie aanvragen

SDE subsidie aanvragen

SDE subsidie voor duurzame energieproducenten

U wilt (meer) duurzame energie opwekken met een aanzienlijk kortere terugverdientijd? En flink besparen op energielasten? De SDE subsidie is er om hier een extra impuls aan te geven. Let wel, de belangstelling is groot en hier geldt: wie het eerst komt, die het eerst maalt. Voor hulp bij de aanvraag, schakelt u de experts van INNAX in. 

Voor het realiseren van de klimaatdoelstellingen zet de Rijksoverheid serieus in op de productie van duurzame energie. Voor 2020 is er een nieuw budget ter beschikking gesteld voor de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+). Deze subsidieregeling is er voor producenten van duurzame energie en partijen die van plan zijn om in de toekomst duurzame energie op te gaan wekken. Een effectieve aanpak voor de zon, hebben we vastgelegd in een handige infographic.

Een effectieve aanpak voor de zon, hebben we vastgelegd in een handige infographic.

Drie uitgangspunten

 • Het verschil tussen de kostprijs van duurzame energie en energie uit het net wordt gesubsidieerd zodat duurzame energie dezelfde kosten heeft als grijze energie.
 • De kans op subsidie is groter naarmate het aangevraagde subsidiebedrag per kilowattuur lager ligt. INNAX helpt u met het bepalen van het optimale subsidietarief.
 • Wie het eerst komt, het eerst maalt.

Zorg voor een volledige aanvraag

Zorg dat uw aanvraag volledig en juist is. Voeg alle benodigde vergunningen en bijlagen toe bij uw digitale aanvraag, zoals:

 • de vereiste vergunning(en): geen vergunning(en) terwijl wel vereist, betekent geen SDE subsidie. Bij de verleende omgevingsvergunning voegt u ook de vergunningsaanvraag toe;
 • een verklaring van de locatie eigenaar als u zelf geen eigenaar van de beoogde locatie voor de productie-installatie bent;
 • een haalbaarheidsstudie, inclusief windrapport bij de windprojecten;
 • en voor de categorie Geothermie tevens:
  -de opsporingsvergunning in het kader van de Mijnbouw wet en
  -een geologisch onderzoek.

Pas wanneer uw aanvraag volledig is, neemt RVO.nl de subsidieaanvraag in behandeling. Zorg dat u op tijd uw subsidieaanvraag indient; zet de aanvraag tijdig klaar in het eLoket. U bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig en volledig indienen van uw aanvraag.

INNAX ontzorgt, regelt de financiering en geeft garanties

Wij helpen onze klanten dagelijks met het opwekken van duurzame energie en het organiseren van financiering. Dit doen wij met of zonder ‘Energie BV‘ en het benutten van alle subsidiemogelijkheden. Op basis van onze kennis, kunde en ervaring geven wij garanties op energieprestaties, CO2 reducties en comfortverbetering. Onze specialisten zorgen dat u het maximale uit deze stimuleringsregeling haalt voor uw projecten.