Opleveringsbegeleiding

Opleveringsbegeleiding

Zeker van kwaliteit met opleveringsbegeleiding

De afronding van een (bouw)project is in zicht. Als opdrachtgever wilt u zeker weten dat de oplevering van uw project volgens de gemaakte bouwafspraken plaatsvindt en dat u de kwaliteit krijgt waarin u investeert. INNAX biedt u, eventueel aansluitend op aanbesteding- en uitvoeringsbegeleiding, assistentie bij het opleveren van (groot)onderhoud en (ver)bouwwerkzaamheden.

De adviseurs van INNAX hebben jarenlange ervaring in verschillende bouwfasen van projecten. U kunt ons op elk gewenst moment inschakelen gedurende het (bouw)project. Wij zijn onafhankelijk bureau en geven objectief advies over de oplevering. Daarbij voeren wij inspecties en (voor)opnames uit als onderdeel van de opleveringsbegeleiding. Heeft u een second opinion nodig? Dan kan dat uiteraard ook.

Voor- en eindoplevering

Voor definitieve afwikkeling van het bouwproces, vindt er een vooroplevering plaats. Tijdens deze voorlopige oplevering neemt u de werken in ontvangst. De afronding van het (ver)bouwproject wordt vastgesteld, waarbij in een proces verbaal de eventuele gebreken en opmerkingen zijn vastgelegd. De voorlopige oplevering voorziet in een termijn voor de aannemer om de vastgestelde gebreken te verhelpen. De eindoplevering is vervolgens het moment van vaststelling of de gebreken volgens de overeenkomst zijn uitgevoerd.