Installatie advies en ontwerp

Installatie advies en ontwerp

Een goed werkende installatie is veilig, zuinig en draagt bij aan een comfortabele leef- en werkomgeving. Daar heeft u als eigenaar of beheerder baat bij, en de gebruiker uiteraard ook. INNAX heeft ruime ervaring in installatie advies en – ontwerp. Dit doen wij voor zowel nieuwbouw-, renovatie- en verduurzamingsprojecten. Of het nu gaat om conventionele of innovatieve duurzame systemen.

Integraal ontwerp

De techniek speelt een belangrijke rol in gebouwen. Denk hierbij aan ventilatiesystemen, duurzame energievoorzieningen, meet-en regelsystemen voor onder andere legionella beheer en hemelwatersystemen. Al deze technieken staan uiteindelijk in dienst van de wensen van de gebruiker. Die verwacht uiteraard dat alles goed werkt. Als eigenaar of beheerder wilt u functioneel voorzien in die behoefte.

Wij begrijpen hoe complex het is om aan alle eisen te voldoen. Wij hebben ervaren adviseurs die u helpen bij uiteenlopende vraagstukken. Of het nu betrekking heeft op de werktuigbouwkundige, sanitaire, elektrotechnische, transport- en gevelonderhoudsinstallaties. We voeren ontwerpwerkzaamheden uit inclusief de nodige capaciteits-, exploitatie- en energieprestatieberekeningen (EPC) en risicoanalyses.

Meer dan alleen advies

Voor het realiseren van een energiezuinig gebouw met als uitgangspunt een gezond binnenklimaat, komt u voor keuzes te staan. Naast het ontwerpen van installaties biedt INNAX ondersteuning bij het maken van bestekken en technische tekeningen en 3D visualisaties. Wij verzorgen aanvragen voor bouw- en gebruiksvergunningen, het opstellen van ontruimings- en beheersplannen en begeleiding bij aanbesteding tot en met uitvoeringsbegeleiding en oplevering van de werkzaamheden.

In de meest ideale situatie zijn wij bij projecten betrokken vanaf de ontwerpfase. Wij kunnen dan gelijk meedenken met architecten, installateurs en andere partijen uit de gebouwketen. Op deze manier bent u verzekerd van een efficiënte realisatie van uw project.