Gebouwmanagement

Gebouwmanagement

Proactief beheer en onderhoud gebouwinstallaties

Duurzaam beheer en onderhoud biedt diverse invalshoeken om uw gebouwen te optimaliseren. INNAX heeft jarenlange ervaring op dit gebied. Onze adviseurs geven invulling aan het optimaliseren van het beheer en onderhoud van de installaties. Wij maken het proces beheersbaar door de beschreven taken en verantwoordelijkheden te auditeren en te voorzien van adviezen.

Het organiseren van kwalitatief en efficiënt beheer van gebouwen kost u als eigenaar of beheerder veel tijd en energie. Gebouwmanagement is een overkoepelende dienst van INNAX waarbij het ontzorgen van onze opdrachtgevers centraal staat. Van inspectie tot monitoring. Als opdrachtgevende gebouwbeheerder gaat u van een klassieke beheerorganisatie naar een regie- of demand organisatie.

Lage beheerkosten

U wilt effectief gebouwmanagement tegen de laagste beheerkosten. Onze adviseurs denken met u mee om uw gebouw(en) optimaal te beheren, in stand te houden en te verbeteren. Hierbij stellen wij een gezonde leef- en werkomgeving centraal. Op deze manier leveren wij een bijdrage aan:

  • Beperken van (bedrijfs)risico’s
  • Realiseren van betrouwbare installaties
  • Goed binnenmilieu/comfort
  • Optimale relatie met contractpartij(en)
  • Voldoen aan wet- en regelgeving
  • Duurzame relatie met overheid/toezichthouder
  • Duurzame, energiezuinige en veilige gebouwen
  • Blijvend betere bedrijfsresultaten

Gebouwscan

INNAX maakt vooraf een inschatting van het verbeterpotentieel. Aan de hand van een gebouwscan gaan wij op zoek naar technische, organisatorische en financiële verbeterpunten.

Inspectie en onderzoek

INNAX biedt u inzicht in de kwaliteit van gebouwen. Wij voeren hiervoor inspecties en onderzoeken uit. Op basis van een analyse van onderzoeksresultaten adviseren wij u. Dit doen wij op technisch gebied. Maar ook op het gebied van de procesmatige inrichting van het beheer van uw gebouwen of op juridische aspecten. Wij dragen oplossingen aan om uw gebouw te optimaliseren. Inclusief het voorbereiden, aanbesteden en begeleiden van de werkzaamheden aan installaties en gebouwen. Bovendien participeert INNAX als u dat wenst, zelfs in financiële risico’s van integrale verduurzamingsconcepten.