Engineering

Engineering

Gebouw engineering voor duurzaam (ver)bouwen

U wilt duurzaam bouwen of verbouwen? Mooi! Want duurzaamheid heeft immers de toekomst. Maar een duurzaam gebouw komt niet zómaar tot stand, ongeacht of het nu om verduurzaming van bestaande bouw of om nieuwbouw gaat. Wie kiest voor een duurzaam gebouw, kiest ook voor een veelal complex traject, waarin expertise, creativiteit en samenwerking van groot belang zijn. Dat vraagt om een goede partner op het gebied van gebouw engineering. INNAX is die partner.

Er komen heel wat vragen op u af, wanneer u uw bestaande pand wilt gaan verduurzamen. Eén van die vragen is: hoe staat het met de technische installaties in het gebouw? Zijn die sterk verouderd of kunnen ze, met een upgrade, nog een aantal jaar mee? Dat is een belangrijke vraag om beantwoord te krijgen, zeker met het oog op het kostenplaatje van de verduurzamingsslag. U wilt er natuurlijk wél zeker van zijn dat het prettig is om in uw duurzame gebouw te werken en te wonen. En dat de kosten die u met de energiezuinige maatregelen bespaart er niet op een ander front weer net zo snel uitgaan.

Gebouw engineering vraagt om integrale aanpak

Onze specialisten hebben een brede vakkennis op het gebied van gebouw engineering en techniek. Zij beseffen als geen ander dat duurzaam (ver)bouwen om een integrale aanpak vraagt. U krijgt daarbij alle ondersteuning bij het maken van de juist keuzes, wanneer het om het ontwerpen van de technische installaties gaat. Een team van ervaren adviseurs en ontwerpers staat u terzijde in het engineeren en tekenen, maar ook in het berekenen en adviseren. Alles wat met de technische aspecten van duurzame gebouwen te maken heeft, is bij hen in goede handen. Dat betekent dus: álles op het gebied van zowel de elektrotechnische, werktuigbouwkundige als transportinstallaties. Samen met u gaan onze mensen aan de slag. In eendrachtige samenwerking komen we altijd tot het beste resultaat.

Volledige ontzorging bij verduurzaming bedrijfsgebouwen, kantoorpanden en fabrieken

U kunt als opdrachtgever vertrouwen op een soepel verlopend project. Wij dragen zorg voor het projectmanagement, zorgen voor een optimale samenwerking met alle betrokken partijen en zijn zo in staat u volledig te ontzorgen in dit technisch complexe proces. Daarbij blijft u uiteraard wél op de hoogte van alles wat er gebeurt. Wij helpen u in het maken van de juiste keuzes, onderbouwd en overzichtelijk. We zorgen er tevens voor dat het tijdspad bewaakt wordt en dat alles tegen zo aantrekkelijk mogelijke exploitatiekosten gerealiseerd wordt.

Concrete resultaten

Door onze slagvaardige, multidisciplinaire aanpak slagen wij er telkens weer in om efficiënte technieken en systemen mogelijk te maken. Dat resulteert in een gebouw met optimale energie- en comfortpresentaties, flexibele gebruiksmogelijkheden en een gunstige exploitatie.