Energieprestatie woningbouw

Energieprestatie woningbouw

Energieprestatie, een bron van inzicht


Uw wilt de energieprestatie van uw woningvoorraad verbeteren. Dit is een continu proces waarbij het onderhoud, voldoen aan wetgeving en technische innovaties een belangrijke rol spelen. Om effectieve keuzes te maken, heeft u vooral inzicht nodig. Het verplichte energielabel of Energie-Index rapport helpt hierbij. Deze geeft aan wat de mogelijkheden zijn voor het doorvoeren van energiebesparende maatregelen. Zo realiseert u een verhuurbaar woningbestand waarin huurders comfortabel wonen en bereid zijn om huur te betalen.

EPG is de basis voor uw energiebeleid

De basisdata (EPG) voor de berekening van de Energie-Index (EI) is zeer waardevolle informatie voor het vormen, uitvoeren, analyseren en monitoren van het energiebeleid. Deze informatie biedt uitkomst om alle niveau’s, strategisch, tactisch en operationeel. Of het nu gaat om het maken van beleidsbeslissingen, het inzichtelijk maken van de woonlasten, betaalbaarheid van (huur)woningen of het verminderen van de CO2-uitstoot. In alle gevallen is de EPG-data de bron voor het noodzakelijke inzicht.

Waar moet u rekening mee houden?

Per 1 januari 2015 is het energielabel en de methode om deze te bepalen drastisch verandert. Zo zijn op 1 januari het definitief energielabel en de Energie-Index (EI) rapportage geïntroduceerd. Met het definitief energielabel kan nog steeds in labels gecommuniceerd worden richting huurders. De EI is een indexcijfer waarmee de energetische kwaliteit van de woning wordt gekwalificeerd. Deze EI is via EI-klassen gekoppeld aan het WWS.

Actualiseren van energieprestatiedata

Het gevolg van de nieuwe berekeningsmethode is dat de verzamelde data van voor 2015 niet meer actueel is. Er zijn namelijk nieuwe invoervelden geïntroduceerd en definities aangepast. Belangrijk is om een goede afweging te maken in het actualiseren van de energieprestatiedata. Zo is het mogelijk om op voorraadniveau een snelle actualisatieslag uit te voeren door gebruik te maken van de interne kennis van de complexen. Hiervoor zijn complexbezoeken en hoge kosten te vermijden.

Het actualiseren van de energieprestatie data op detailniveau is goed aan te sluiten op natuurlijke momenten zoals bij de uitvoering van onderhoud, complexverbeterplannen, woningmutaties en verloop van energieprestatiecertificaten. Zeker omdat de meeste aanvullende data op complexniveau vast te stellen is, kan met één enkele woningmutatie een heel complex geactualiseerd worden.

Advies op maat

De deskundige adviseurs van INNAX geven u heldere informatie over de energiebesparende maatregelen, investeringen en terugverdientijden. Maak een afspraak en verbeter uw energieprestatie.