Modules energiemonitoringsysteem

Modules energiemonitoringsysteem

Drie modules

Het energiemonitoringsysteem EView is opgebouwd uit verschillende modules. U kiest de module die u gebruiken wilt. Hierdoor betaalt u nooit voor onnodige functies.

EView

De basismodule van Eview presenteert uw vermogens- en verbruiksprofiel op basis van gemeten waarden. Hierbij kunt u zelf de periode selecteren waarvan u een grafiek wilt zien. EView heeft een geïntegreerde verbruiksrapportage. Ook is het mogelijk de CO2 uitstoot te berekenen voor al uw energieaansluitingen.

EView Factuursimulatie

Met EView Factuursimulatie heeft u inzicht in uw energiekosten per aansluiting: levering, transport, belastingen en overige kosten. Met behulp van het jaaroverzicht worden trends van deze kosten vastgelegd, voor het treffen van eventuele maatregelen. Ook ziet u wat energiebesparende maatregelen voor effect hebben op uw energiekosten.

EView Energiebeheer

U kunt met EView Energiebeheer streefverbruiken invoeren en gebruikmaken van alarmeringsdiensten als een grenswaarde in verbruik of vermogen wordt overschreden. EView genereert een bericht voor uw technische dienst of de technisch beheerder. De technisch verantwoordelijke medewerker is op deze manier direct geïnformeerd bij overschrijding van de grenswaarde. Dit stelt u in staat om verbetermaatregelen te treffen.

Demo

Wilt u weten wat EView voor uw organisatie kan betekenen? Probeer direct online de demoversie uit.