Energielabel utiliteitsbouw

Energielabel utiliteitsbouw

Verbeter uw energieprestatie met het energielabel utiliteitsbouw

De energiekosten van uw gebouw(en) zijn direct van invloed op de exploitatielasten. Wilt u deze lasten verlagen, dan helpt het om de energieprestatie van uw gebouw(en) te verbeteren. Voor inzicht in de energieprestatie, heeft u een energielabel utiliteitsbouw nodig. U bepaalt vervolgens eenvoudig de energiebesparende maatregelen. Uw winst: minder energiekosten, comfortverbetering, milieubesparing en een gezonder binnenklimaat.

Het voordeel van een energielabel

Een beter energielabel heeft een positieve invloed op de waarde van gebouw(en). En daardoor ook op de verkoop- of verhuurprijs. Het biedt inzicht in de energieprestatie van het gebouw. Daarnaast laat u hiermee zien dat u werkt aan duurzaamheid vanuit een MVO gericht beleid.

Energielabel voor bestaande- en nieuwbouw objecten

Het label is verplicht bij verkoop en verhuur en wordt opnieuw berekend bij mutaties aan het gebouw. Voor bestaande bouw is het energielabel voor utiliteitsbouw al sinds 2008 verplicht. Sinds 1 juli 2014 is het nu ook verplicht bij nieuwbouw. De energieprestatie wordt getoetst conform een opnameprotocol van het ISSO.

Voor welke utiliteitsgebouwen is een energielabel verplicht?

Het gaat om gebouwen met een gebruiksfunctie:

  1. gezondheidszorg, zoals ziekenhuizen, verpleeghuizen, verzorgingshuizen (open inrichtingen)
    kantoorfuncties, zoals gebouwen van ministeries, provincies, gemeenten, banken, rechtbanken, waterschappen en stadsdeelkantoren (alle kantoren die via een entree/hal/balie toegankelijk zijn voor publiek).
  2. publieke functies, zoals bibliotheken, stadhuizen, vergadercentra.
  3. onderwijs.
  4. horeca en logies, zoals hotels, pensions, cafés, restaurants.
  5. sport, zoals sportscholen, stadions, zwembaden.
  6. verkoop, zoals supermarkten, showrooms van garages.
  7. retail, zoals winkelcentra en solitaire winkels.

Bron: rvo.nl

Zichtbaar ophangen energielabel

In gebouwen met een publieke functie moet het energielabel direct zichtbaar zijn voor het publiek. Dit geldt voor overheidsorganisaties en andere gebouwen > 250 m2 (zoals ziekenhuizen, winkels, supermarkten, restaurants, schouwburgen, banken en hotels). Dit betekent ook dat het verplicht is om het energielabel op te laten stellen.

Een energielabel hoeft niet zichtbaar te zijn voor bezoekers in gebouwen waarvoor speciale toestemming nodig is om binnen te komen. Denk hierbij aan gebouwen van Defensie, gesloten inrichtingen voor de gezondheidszorg en kinderopvanginstellingen.

Advies op maat

INNAX heeft deskundige adviseurs in dienst die het energielabel utiliteitsbouw voor u vaststellen. Op basis van de labelklasse geven wij u heldere informatie over de energiebesparende maatregelen, investeringen en terugverdientijden.