Energieconcepten

Energieconcepten

Bouwen met duurzame energieconcepten

U wilt uw energiegebruik terugdringen en de bijbehorende kosten beheersbaar maken. Goed doordachte integrale energieconcepten dragen hieraan bij. Bij het opstellen van deze concepten, houden de adviseurs van INNAX rekening met energiebesparing en het gebruik van duurzame energie. Afhankelijk van uw ambitieniveau staan hierbij zowel bewezen als innovatieve technieken centraal. Daarnaast kijken we naar de warmte-, koude- en elektra aanvraag van gebouwen.

Onderzoek naar duurzame energie-opwekking

Wilt u weten hoe u kunt overstappen op duurzame energie? INNAX helpt u daarbij en brengt samen met u de mogelijkheden van duurzame energieopwekking in kaart. Dit doen wij voor zowel bestaande gebouwen of woningen als voor nieuwbouwprojecten. De resultaten werken wij uit in verschillende duurzame energieconcepten. Hiermee krijgt u inzicht in de besparingen op kosten, in de mogelijke energiebesparingen, CO2-reductie en in de verbeteringen van comfort en binnenklimaat.

Ontwerp voor een passend concept

Bij duurzame energiebronnen wordt vaak gedacht aan zonne-energie en windenergie. Dit zijn echter niet de enige bronnen die een bijdrage leveren aan een duurzame energievoorziening. Zo is er ook biomassa, geothermie en de mogelijkheid om te koelen met de zon. We ontwerpen binnen de door u gestelde kaders duurzame energieconcepten waarbij we uitgaan van de meest optimale bronnen of een combinatie hiervan. Hierbij houden wij rekening met uw wensen, de omgeving en de laagste Total Cost of Ownership (TCO). Op deze manier heeft u alle informatie om tot een gedegen afweging te komen in het overstappen op duurzame energie met het concept dat het beste bij uw situatie past.

Energieconcepten hebben de grootste kans van slagen wanneer ze (milieu)technisch en financieel haalbaar zijn. INNAX biedt naast het ontwerpen van concepten ondersteuning in het beheer en optimaliseren van duurzame energie-installaties en in het financieren van oplossingen.