Energie op maat advies

Energie-advies voor woningen, afgestemd op uw situatie

Het verduurzamen van bestaande woningen vraagt om een energie-advies op maat. Afhankelijk van de renovatie ambities, kijken wij voor u naar beste mogelijkheden. Dit doen wij op basis van de werkelijke bestaande situatie van woningen en haar bewoners. Heeft u renovatieplannen? Dan is een generiek energie-advies op basis van energielabels ontoereikend. Daarom bieden wij u het ‘Energie op Maat’ advies.

Integrale aanpak energie-advies

Het ontwerpen, plannen en realiseren van energiebesparende maatregelen voor bestaande woningen omvat veel meer dan alleen de techniek. Het gaat vooral om het realiseren van woonlastenverlaging voor de huurder, de financiering van verduurzamingsmaatregelen en het realiseren van de beleidsdoelstellingen op voorraadniveau. Al deze factoren spelen een rol bij het verduurzamen van het complex die meegenomen nemen wij mee in ons integrale advies.

Procesmatig

Het ‘Energie op Maat’ advies begint met het in kaart brengen van uw wensen, ambities en de randvoorwaarden voor het realiseren hiervan. Op basis van een helder inzicht in de huidige situatie geven wij u energie-advies. Omdat wij dit voor u op maat uitvoeren, krijgt u van ons het meest doelmatige verduurzamingscenario.

Monitoring voor het gewenste effect

Om er zeker van te zijn dat de gekozen oplossing het gewenste effect heeft, monitoren wij de energieverbruiken  om een eventuele tussentijdse interventie mogelijk te maken. INNAX ondersteunt u op alle facetten van de verduurzaming vanaf initiatief en planvorming tot aan realisatie en gebruik.

Ondersteuning nodig bij de uitvoering?

In de uitvoeringsfase bieden wij de duurzame energieoplossingen aan middels een ESCo, zodat financiering, exploitatie én garanties zijn geborgd.