Duurzaamheidslabel

Duurzaamheidslabel

(Ver)bouwen met een duurzaamheidslabel


Een duurzaamheidslabel meet verschillende criteria om de mate van duurzaamheid van vastgoed te bepalen. Er bestaan labels voor zowel nieuwbouw als bestaande bouw. Allemaal gebruiken ze verschillende wegingsfactoren. Welke methodiek u uiteindelijk kiest is een strategische keuze. INNAX helpt u met het maken van een passende keuze.

Goed vertrekpunt

Uw duurzaamheidsdoelstellingen spelen een grote rol in uw keuze. Richt u zich op CO2-reductie, energiebesparing of juist duurzaamheid in bredere zin? In een grondige analyse bekijken wij alle facetten om voor u het juiste vertrekpunt vast te stellen. INNAX is bekend met de in Nederland meest gebruikte methodes. Wij zijn specialist op het gebied van energielabeling en wij hebben de methode BREEAM NL mede ontwikkeld met de Dutch Green Building Council.

Overzicht labels

  • Energielabel (woning en utiliteitsbouw): maakt energiezuinigheid en energetische maatregelen inzichtelijk.
  • Maatwerkavies: een compleet integraal en uitvoeringsgericht energieadvies dat voldoet aan de geldende wet- en regelgeving.
  • GPR Gebouw: GPR Gebouw meet duurzaamheidsprestaties voor woning- en utiliteitsbouw: nieuwbouw, bestaande bouw en grootschalige renovatie. Het geeft inzicht in vijf thema’s: energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde.
  • BREEAM-NL: een certificeringssysteem voor de duurzaamheidsprestatie van kantoren, scholen, winkels, industriële gebouwen en woningen. De volgende thema’s komen in dit systeem aan bod: energie, management, gezondheid, transport, water, materialen, afval, landgebruik & ecologie en vervuiling.
  • LEED: is een Amerikaans certificeringssysteem ontwikkeld op basis van BREEAM met strengere eisen voor de herkomst van de gebruikte materialen.
  • GreenCalc: beoordeelt gebouwen op drie thema’s: energiegebruik, watergebruik en materiaalgebruik.