BREEAM Duurzaamheidslabel

BREEAM Duurzaamheidslabel

BREEAM is een beoordelingsmethode om de duurzaamheid van gebouwen te meten. Hiermee sluit het duurzaamheidslabel aan bij het huidige aangescherpte klimaatbeleid en draagt bij aan energiebesparing en CO2-reductie binnen gebouwen. Een uitkomst voor gebouweigenaren en vastgoedbedrijven die streven naar hooggekwalificeerde, duurzame gebouwen. Daarnaast kent een duurzaam ontworpen en gerealiseerd gebouw een groot aantal economische voordelen.

BREEAM staat voor Building Research Establishment Environmental Assessment Method. De methode maakt gebruik van een kwalitatieve weging. Als totaalscore krijgt een gebouw een waardering van pass, good, very good, excellent of outstanding (1 t/m 5 sterren). De kwalificatie outstanding vertegenwoordigt gebouwen die op het gebied van duurzaamheid een voorbeeldfunctie innemen.

Breed inzetbaar

BREEAM is inzetbaar voor onder andere kantoren, scholen, winkels, industriële gebouwen en woningen. De toepassingsgebieden van BREEAM-NL zijn:

 • BREEAM Nieuwbouw
 • BREEAM inUse, voor bestaande bouw en gebouwgebruik
 • BREEAM Datacenters
 • BREEAM Gebiedsontwikkeling
 • BREEAM Sloop en demontage
 • BREEAM Maatwerk, voor overige gebouwtypen als ziekenhuizen.

INNAX heeft BREEAM experts in dienst die advies geven over maatregelen die leiden tot een goed of beter BREEAM-label. Daarnaast ondersteunen wij u bij het BREEAM assessment.

Voordelen BREEAM-NL

 1. Een duurzaam ontworpen en functionerend gebouw.
 2. Een BREEAM duurzaamheidslabel draagt bij aan uw groene imago.
 3. De BREEAM-methodiek is internationaal erkend.

Een duurzaam gebouw brengt daarnaast ook vele voordelen met zich mee. Het levert een hogere ROI, restwaarde en huuropbrengst op. Een duurzaam gebouw kent een langere levensduur en lagere exploitatiekosten zoals onderhoud- en energiekosten. Het binnenklimaat is gezonder en comfortabel met als gevolg een lager ziekteverzuim en hogere arbeidsproductiviteit. Duurzame gebouwen zijn daarom ook voor huurders een betere keuze en dit draagt bij aan de verhuurbaarheid van het pand.

Advies onderliggend ontwerp

Heeft u advies nodig over het onderliggend ontwerp? Wij zijn gespecialiseerd in de volgende onderwerpen om u daarbij te ondersteunen.

 1. Duurzame energieopwekking en een energiezuinig gebouw en installaties [ENE- Energie]
 2. Duurzaam gebouwmanagement en –beheer [MAN- Management]
 3. Comfortabel en gezond gebouw [HEA – Gezondheid]
 4. Beperking drinkwater verbruik [WAT – Water]
 5. Optimaal afvalmanagement [WST- Afval]

Dutch Green Building Council

BREEAM is ontwikkeld door de Britse Building Research Establishment (BRE). De Nederlandse versie BREEAM-NL wordt beheerd door de Dutch Green Building Council. INNAX is Founding Partner van de DGBC. Daarnaast hebben we meegewerkt aan de opbouw van BREEAM-NL, de Nederlandse versie van het label. Onze BREEAM-experts hebben bijgedragen aan de uitwerking van de Beta credits van BREEAM Nieuwbouw, BREEAM inUse en BREEAM inUse Retail.