Bewonerscommunicatie

Bewonerscommunicatie

Bewonerscommunicatie bij energiebesparing en verduurzaming


Voor het slagen van uw energiebesparingsplannen is een goede verstandhouding met uw bewoners essentieel. Het voordeel van de te treffen verbetermaatregelen moet ook voor hen duidelijk zijn. Bewonerscommunicatie is daarom van groot belang voor het succesvol laten verlopen van de voorgenomen plannen. De adviseurs van INNAX hebben de kennis en ervaring in huis om de technische verbeterplannen te vertalen naar het belang voor uw huurders.

Interactie

Worden uw energiebesparingsplannen niet goed ontvangen door uw bewoners? Gaan de hakken in het zand als u het plan presenteert? Wij adviseren u om vroegtijdig te starten met het betrekken van uw bewoners, bewust te kiezen voor de communicatiemiddelen die u inzet en de interactie aan te gaan. Op deze manier creëert u draagvlak, vertrouwen en enthousiasme voor energiebesparing en renovatie.

Duidelijk proces en communicatie

Wij bieden ondersteuning bij communicatiecampagnes die bijdragen aan het vergroten van de bewustwording van uw bewoners. Dit doen wij bij alle fases van energiebesparingsprojecten, vanaf het eerste initiatief, bij de planvorming, realisatie tot en met de monitoring achteraf. Wij helpen om duurzaamheidsbeleid om te zetten in succesvolle communicatieplannen en voeren de benodigde acties uit.