Audit gebouwmanagement

Audit gebouwmanagement

Grip op beheer en onderhoud met de audit gebouwmanagement

De basis van goed werk(- en leef)genot is dat het gebouwmanagement goed op orde is. Is er een goed onderhoudsplan, wat storingen zo veel mogelijk voorkomt? Werken uw leveranciers adequaat, efficiënt en proactief? Voldoet u aan de wettelijke verplichtingen? Wij willen u graag inzicht geven door een Audit gebouwmanagement uit te voeren. Hierdoor krijgt u inzicht in de actuele situatie en werkwijze, de risico’s en uw ambities. Aan de hand van dit inzicht stellen wij samen met u een concreet actieplan op. Dat actieplan kan bestaan uit verbeterpunten, maar kan ook een transitie naar een nieuwe organisatievorm zijn.

Organisatievorm en ambities

Aan de hand van een vragenlijst stellen wij de huidige vorm van uw organisatie voor beheer en onderhoud vast. Hierbij kijken wij bijvoorbeeld naar doelstellingen, contractvormen en processen. Tegelijkertijd kijken wij naar uw ambities. De resultaten worden weergegeven in een radargrafiek. Naast de huidige- en de geambieerde organisatievorm geeft deze methodiek ook inzicht in de evenwichtigheid van de organisatie. En als u uw ambities daadwerkelijk vorm wilt geven, ziet u in een oogopslag welke ‘gaps’ daarbij moeten worden overbrugd.

Audit Gebouwmanagement

fig1. Uitkomst GAP-Analyse

Performance

Voor dit onderdeel houden wij een interview met u én uw onderhoudsleveranciers. Wij stellen vragen over het contract, de managementinformatie en de samenwerking. De antwoorden worden met elkaar vergeleken en met de afspraken die zijn vastgelegd in de contracten. Vervolgens controleren wij steekproefsgewijs de aantoonbaarheid van het uitgevoerde onderhoud en de wettelijke verplichtingen. Ook doen wij een steekproefsgewijze conditiemeting om te bepalen of er doelmatig onderhoud wordt uitgevoerd.

Inzicht en advies

Wij geven u inzicht in uw huidige organisatievorm en werkwijze, de kwaliteit van het beheer en onderhoud, de mate waarin uw leveranciers volgens het contract werken, de risico’s en uw ambities. U krijgt van ons een rapport met heldere verbeterpunten. Ook kunnen wij u een advies geven over de wijze waarop u uw ambities kunt realiseren. Wij hebben ruime ervaring met dergelijke transities en brengen de haalbaarheid, de benodigde middelen, uitbestedingsgraad, contractvorm, benodigde systemen, planning en alle overige zaken die hierbij van belang zijn in kaart.

Uitvoering door specialisten

Verschillende specialisten van INNAX, elk op hun eigen vakgebied, voeren de audit voor u uit. Uw wensen zijn hierbij ons uitgangspunt. De audit resulteert in een rapport met onze bevindingen en conclusies. Ook geven wij u gerichte aanbevelingen voor het verbeteren van uw gebouwmanagement.

Aanvullende dienstverlening

Ook na de audit is INNAX u van dienst. Samen met u kunnen wij een concreet verbeterplan opstellen en u begeleiden in het realiseren van de verbeterpunten.