Aansluitingenbeheer

Overzicht en inzicht in al uw energieaansluitingen

Met de tool voor aansluitingenbeheer heeft u online het overzicht over de meerdere energie, water- warmteaansluitingen van uw portefeuille. Uw aansluitgegevens inclusief eventueel benodigde technische en financiële gegevens leggen wij vast. Op deze manier bewaakt u de status van eventuele mutaties in uw portefeuille. Ook geeft u eenvoudig mutaties door. De verdere afhandeling regelen onze energie-experts voor u.

Minder handling, één dashboard

Het verzamelen van deze data is geen doel op zich. Het is van belang om deze data juist te interpreteren waardoor u efficiënter omgaat met de energieprestatie van uw gebouwen. Daarnaast profiteert u van minder handling want mutaties voert u eenvoudig door. Een ander bijkomend voordeel is dat u in één oogopslag de laatste stand van zaken weet.

Aansluitingenbeheer voorkomt verspilling

Met een compleet overzicht van u energieaansluitingen voorkomt u verspilling. Het risico op foutieve energiedata is namelijk groot zonder overzicht. Energieleveranciers baseren uw energiefactuur op deze data. Wanneer deze onjuist is, klopt uw energiefactuur ook niet. Dit is eenvoudig te voorkomen met aansluitingenbeheer. U heeft te allen tijde een exact beeld van alle aansluitgegevens voor een juiste energiefacturatie.

Verlaag uw energiekosten

Wilt u effectief sturen op het verlagen van de energiekosten? Dan heeft u ook een goed overzicht nodig. Met aansluitingenbeheer weet u bij welke complexen er welke aansluitingen aanwezig zijn. U heeft dan alle benodigde informatie voor factuurcontrole, kostendoorbelasting, financiële rapportages en energiemanagement.

Online eenvoudig toegang tot data

Onze energie-experts beheren uw aansluitingen digitaal via een online portal. Dit werkt als volgt in uw voordeel:

Energiemutaties geeft u eenvoudig door
Het aan- en afmelden van energieaansluitingen verloopt eenvoudig. Wij controleren de melding en zetten deze door naar de energieleverancier. De energieleverancier logt ook in op de portal en geeft hier aan wanneer een mutatie verwerkt is.

Historische data blijft bewaard
De historische data van uw aansluitingen blijven bewaard in de portal. Zo vindt u altijd informatie terug, ook van aansluitingen die inmiddels uit beheer zijn.

Vastleggen technische gegevens
Maak uw data compleet. Technische gegevens als de aansluitcapaciteit, de profielcategorie, het standaard jaarverbruik of er een slimme of domme meter zit, leggen wij vast. Of koppel een contactpersoon aan de aansluitingen. Heeft u documenten zoals een foto van de meterstanden? Koppel deze ook eenvoudig aan de aansluiting.

Clusteren van aansluitingen
Gebouwen, verschillende units en aansluitingen zijn hiërarchisch te koppelen aan de database. Zo heeft u een duidelijk overzicht van uw complexen en de daarbij behorende aansluitingen.

KPI dashboard voor een actueel overzicht
De homepage van de portal toont een KPI overzicht van de actuele status van uw energiemutaties. Ook ziet u in 1 oogopslag of een doorgegeven mutatie nog additionele informatie behoeft.

Kortom, het overzicht houden over uw aansluitingen hoeft geen uitdaging te zijn.