Zonnestroom voor iedereen

Zonnestroom voor iedereen

Het Klimaatakkoord ligt er! Daarmee is er duidelijkheid over het pakket aan maatregelen dat het Co₂-reductiedoel van 49% in 2030 moet realiseren. Voor de verduurzaming van de Nederlandse woningvoorraad is gekozen voor een ‘wijk voor wijk’-aanpak. Naast het treffen van de gebruikelijke maatregelen om de energiebehoefte te verlagen, zal gewerkt moeten worden aan het duurzaam opwekken van energie, o.a. door grootschalige toepassing van zonnepanelen. De postcoderoosregeling kan hiervoor een doeltreffende oplossing zijn.

Regeling Verlaagd Tarief Energiebelasting

Niet alle daken van woningen zijn geschikt voor het opwekken van zonne-energie. Vanwege een beperkt dakoppervlak bijvoorbeeld, een ongunstige oriëntatie of beschaduwing. Met gebruik van de Regeling Verlaagd Tarief Energiebelasting, ook wel ‘postcoderoos’ genoemd, is het desondanks mogelijk om de energielasten voor huurders en wijkbewoners te verlagen. Met de realisatie van een postcoderoos krijgen deelnemers een energiebelastingkorting voor een gegarandeerde periode van 15 jaar. De zonne-energie wordt opgewekt zonder dat de zonnepanelen noodzakelijkerwijs op het eigen dak van de bewoner liggen, maar elders staan opgesteld.

De gemeente als aanjager

De gemeente is de aangewezen partij om de wijkenaanpak en onderlinge samenwerking tussen corporaties, huurders/bewoners en bedrijven aan te jagen. De gemeente pakt hierbij als spil in de verduurzaming, een actieve rol in de communicatie over verduurzaming en het verbinden van partijen. INNAX ondersteunt de wijkenaanpak met brede publiciteitscampagnes over voordelige zonnestroom die voor iedereen binnen handbereik is.

Meer weten?

INNAX en Sungevity werken samen in de Stichting Huurdakrevolutie met als doel om iedereen mee te kunnen laten doen met de verduurzaming van Nederland. Dat doen we door maximaal gebruik te maken van beschikbaar dakoppervlak voor zonnepanelen. De kracht van de Huurdakrevolutie is dat het mensen en innovatieve oplossingen bij elkaar brengt.

Wilt u weten hoe de postcoderoos de woonlasten voor uw huurders kan verlagen? Kom naar één van de regionale werksessies van de Huurdakrevolutie. De eerstvolgende sessie wordt naar verwachting in september in Noord-Brabant georganiseerd.

Laat het ons weten als er interesse bestaat, dan zullen wij u informeren zodra de exacte data bekend zijn.


Facebooktwitterlinkedinmail