Zonne Energie Update

Zonne Energie Update

In deze update over zonne-energie aandacht voor het verlengen van de salderingsregeling, hoe daken optimaal benut kunnen worden met zonnepanelen en hoe een Regeling Verlaagd Tarief Energiebelasting (postcoderoos) uitkomst kan bieden als daken niet optimaal benut kunnen worden voor PV.

Salderingsregeling voor zonnepanelen verlengd tot en met 2022

Na eerdere aankondigingen dat de salderingsregeling voor zonne-energie vanaf 2021 zou stoppen, wordt de regeling nu met 2 jaar verlengd tot en met 31-12-2022. Daarna volgt een stapsgewijze afbouw van de subsidie. De vergoeding wordt vanaf 2023 opgesplitst in een deel voor de teruggeleverde elektriciteit aan het energiebedrijf en een fiscaal deel van de overheid voor de energiebelasting. Het fiscale deel wordt tot 2031 afgebouwd naar nul. De verwachting is dat kostprijsdalingen voor PV-installaties ervoor zorgen dat investeren zonder overheidssteun op termijn voldoende financieel aantrekkelijk zal zijn.

Voor het geleidelijk afbouwen van de salderingsregeling is het noodzakelijk dat er een elektriciteitsmeter aanwezig is voorzien van een dubbel telwerk (niet noodzakelijk een “slimme meter”) die zowel de levering als de teruglevering afzonderlijk kan meten. De netbeheerders hebben aangegeven dat voor 1 januari 2023 iedereen is voorzien van een geschikte meter. Op dat moment kan ook de afbouw van de salderingsregeling starten.

Daken optimaal benutten voor zonnepanelen

De Rijksoverheid wil het voor woningcorporaties mogelijk maken om volledige daken van woningen en appartementencomplexen optimaal te benutten voor zonnepanelen. Er is een wetswijziging in voorbereiding die ervoor moet zorgen dat belemmeringen bij het verduurzamen van corporatiewoningen door het toepassen van PV worden opgeheven. De wetswijziging zou mogelijk vanaf 1 januari 2021 van kracht worden.

Op dit moment geldt dat PV-installaties rechtstreeks verband moeten houden met de bewoning en dat de opwekking proportioneel dient te zijn met de energievraag van de bewoners van het woningcomplex. Dat is een belemmering om dakvlakken optimaal te benutten voor zonnepanelen. Het voornemen in de wetswijziging is dan ook om de diensten die corporaties mogen leveren aan huurders, overige eigenaren binnen gespikkeld bezit en aan Verenigingen van Eigenaars (VvE’s) te verruimen door het laten vervallen van de voorwaarden van rechtstreekse verbinding met de bewoning voor het treffen van verduurzamingsmaatregelen. Daarmee wordt het mogelijk om daken maximaal te benutten voor zonnepanelen zonder dat deze een aansluiting hebben met de woongelegenheden of de gemeenschappelijke ruimten.

Postcoderoos

Het toepassen van PV op het eigen perceel als energieprestatieverhogende maatregel is niet altijd mogelijk, bijvoorbeeld door ongunstige dakoriëntaties, beperkte dakoppervlakken of beschaduwing. Voor huishoudens met een woning zonder dak dat voor zonnepanelen geschikt is, blijft de mogelijkheid om via de Regeling Verlaagd Tarief Energiebelasting (postcoderoos) gebruik te maken van belastingkorting op zonnestroom voor een gegarandeerde periode van 15 jaar. Met de postcoderoos wordt door energiecoöperaties zonne-energie opgewekt zonder dat de zonnepanelen op het eigen dak van de bewoner liggen maar elders staan opgesteld, bijvoorbeeld op een groot appartementencomplex of bedrijfsgebouw. INNAX en Sungevity werken hiervoor samen in de Huurdakrevolutie met als doel om iedereen mee te laten profiteren van de mogelijkheden van zonne-energie.

Tegelijk met de afbouw van de salderingsregeling wordt bekeken of de stimulering van energiecoöperaties kan worden aangepast, zodat meer energiecoöperaties kunnen worden ondersteund.


Facebooktwitterlinkedinmail