Woningcorporatie Mooiland optimaliseert onderhoudsprocessen voor woningbezit

Woningcorporatie Mooiland optimaliseert onderhoudsprocessen voor woningbezit

Woningcorporatie Mooiland heeft onlangs Gebouwverduurzamer INNAX geselecteerd voor het in beeld brengen van de onderhoudsstaat en een aantal kenmerken van haar woningbezit. Woningcorporatie Mooiland heeft een woningbezit van 27.000 vhe’s. Met goed inzicht in de huidige conditie van de woningen kunnen onderhoudsactiviteiten efficiënt gepland worden. Mooiland heeft INNAX als partner geselecteerd mede op basis van een kwalitatief inhoudelijk aanbod.

Mooiland heeft in 2014 besloten haar onderhoudsplanning anders vorm te gaan geven. Tot nu toe werden alle onderhoudsactiviteiten op cyclus ingepland. Vanaf heden zal onderhoud aan de drie onderdelen casco, installaties en binnenwerk ieder een eigen benadering krijgen. Voor het vaststellen van de bouwkundige staat van het gehele woningbezit gaat INNAX conditiemetingen uitvoeren. De conditiemeting moet leiden tot inzicht in de kwaliteit en onderhoudsbehoefte van de woningen. Er is gekozen voor opnames volgens de NEN2767, aangevuld met aspecten vanuit brandveiligheid, energiezuinigheid en wet- & regelgeving.

Start met conditiemeting

De opdracht omvat het uitvoeren van een conditiemeting voor het volledige woningbezit. Hieronder vallen het verzorgen van de communicatie met de bewoners, het bepalen van de gebruiksoppervlakte, asbestherkenning, de WWS-puntenopname en het bepalen van de ouderdom van het binnenwerk (onder andere keukens). INNAX verzorgt de algehele coördinatie van dit traject, waarbij zowel inspecteurs van Mooiland als van INNAX de inspecties uitvoeren.

Jacqueline Pluym, Teammanager Voorbereiding & Advies bij woningcorporatie Mooiland : ‘Het optimaliseren van de onderhoudsprocessen is belangrijk voor de efficiency. We hadden veel waardering voor de manier waarop INNAX aansluiting vond op onze plannen. Daarnaast hebben zij deze verder weten te verrijken. INNAX heeft heel goed naar onze vraag geluisterd. Dat gaf ons vertrouwen in een goede communicatie die immers gebaseerd is op elkaars taal begrijpen. Ook de uitleg over de werkwijze en projectaanpak was heel duidelijk, doordacht en gestructureerd. Wij kijken uit naar een prettige samenwerking’.

Foto: ondertekening contract door Anne Wilbers (Woningcorporatie Mooiland) en Jörgen Waagenaar (INNAX GEBOUW & OMGEVING).


Facebooktwitterlinkedinmail