Wijzigingen Energielabel vanaf juli 2014

Wijzigingen Energielabel vanaf juli 2014

Op 1 juli 2014 worden er een aantal wijzigingen ingevoerd in de Energielabel plicht voor utiliteitsgebouwen.

Wijzigingen

  • Alle utilitaire nieuwbouw moeten worden voorzien van een Energielabel, een EPC berekening is niet meer voldoende.
  • De afficheringsplicht, de plicht om het energielabel zichtbaar op te hangen, verscherpt. Het Energielabel moet zichtbaar worden opgehangen in publieke overheidsgebouwen groter dan 500 m² BVO (voorheen 1.000 m² BVO).
  • Ook wordt er een sanctie ingevoerd voor het geval dat er geen Energielabel kan worden overgedragen bij het verhuren, verkopen of renoveren van een utilitair gebouw.
  • Het energielabel voor woningen wordt vereenvoudigd, waarschijnlijk per 1 januari 2015.
  • Zodra het vereenvoudigde energielabel voor woningen er is, is het mogelijk om aanvullend te kiezen voor een vrijwillig energiecertificaat. Hierop komt een getal centraal te staan, dit is gelijk aan de uitkomst van de berekening van de energieprestatie. Hieraan worden financiële instrumenten gekoppeld, zoals het woningwaarderingsstelsel.

Kijk voor een compleet overzicht op de site van RVO.

Dwangmiddel of kans?

Biedt het Energielabel en bijbehorend sanctiebeleid enkel nadelen voor vastgoedeigenaren? Nee, zeker niet. In 2012 (meest recent) waren slechts 12.512 utilitaire gebouwen in Nederland voorzien van een Energielabel. Dit is circa 5% van al het labelplichtig utilitair vastgoed. Voor de resterende gebouwen blijven de volgende kansen als het ware onbenut:

1. Kostenefficiënt verduurzamen

Het Energielabel stelt u als gebouweigenaar in staat om gefundeerde keuzes te maken bij renovatie en het toepassen van energiebesparende maatregelen. Het label is een zeer bruikbare tool, zeker in combinatie met een maatwerkadvies. Een maatwerkadvies geeft namelijk inzicht in de werkelijke energetische verbeterpunten.

2. Quickwins

Tijdens inventarisaties van gebouwen kunt u Quickwins vaststellen. Dit zijn eenvoudig uit te voeren energiebesparende maatregelen welke tegen een minimale investering een aanzienlijke besparing tot gevolg hebben.

3. Overzicht

Met een geheel van Energielabels voorziene vastgoedportefeuille heeft u snel een overzicht van de energetische kwaliteit van de gehele portefeuille. De jaarlijkse verbeterslag in de energieprestatie van de vastgoedportefeuille is goed voor uw imago èn uw portemonnee.

4. Huurders of kopers

Een positief Energielabel kan als middel dienen om een eventuele huurder of koper over de streep te trekken.

Meer dan een vanuit de overheid opgelegde verplichting is het Energielabel dus een uitermate geschikte tool bij het in kaart brengen van de energetische kwaliteit van een enkel gebouw of een hele portefeuille. Het overzicht en de energiebesparing die hiermee gepaard gaan bieden zoveel meer voordelen dat ze de eenmalige investering absoluut waard zijn.

In de onderstaande tabel zijn de huidige- en toekomstige eisen weergegeven.

Type bouw Huidige eis Vanaf juli 2014
Bestaande woningbouw Energielabel voor woningen verplicht bij verkoop of verhuur sinds 1 januari 2008. Vereenvoudigd energielabel voor woningen verplicht
bij verkoop of verhuur, naar verwachting per
1 januari 2015. Het energieprestatiecertificaat wordt
dan vrijwillig en wordt gekoppeld aan financiële
instrumenten zoals het woningwaarderingsstelsel.
Nieuwe woningbouw Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) volstaat, als die niet ouder is dan 10 jaar. Vereenvoudigd energielabel verplicht bij oplevering,
naar verwachting per 1 januari 2015. Het energieprestatiecertificaat wordt dan vrijwillig. En
wordt gekoppeld aan financiële instrumenten zoals
het woningwaarderingsstelsel.
Bestaande utiliteitsbouw Energielabel voor u-bouw verplicht sinds 1 januari 2008. Verplichting blijft gehandhaafd.
Nieuwe utiliteitsbouw Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) volstaat, als deze niet ouder is dan 10 jaar. Energielabel voor u-bouw verplicht, naar verwachting
per 1 juli 2014.
Publieke gebouwen Per 1 januari 2009 moet het energielabel op een voor het publiek zichtbare plek hangen in publieke overheidsgebouwen groter dan 1.000 m² bruto vloeroppervlakte. Naar verwachting per 1 juli 2014 moet het energielabel
op een voor het publiek zichtbare plek hangen in alle
publieke gebouwen groter dan 500 m² bruto vloeropper-
vlakte (dus ook in ziekenhuizen, scholen, winkels,
supermarkten, restaurants, schouwburgen, banken en
hotels). Dit geldt naar verwachting per 1 juli 2015
vanaf 250 m².

Bron: RVO


Facebooktwitterlinkedinmail