Wijziging Warmtewet per 1 juli 2019

Wijziging Warmtewet per 1 juli 2019

Sinds 1 juli 2019 wordt de levering van warmte door verhuurders niet meer opgenomen in een leveringsovereenkomst, maar maakt het onderdeel uit van de huurovereenkomst. Dit is het gevolg van wijzigingen in de Warmtewet: deze is niet meer van toepassing op verhuurders die warmte en koude leveren via blokverwarming of collectieve WKO-installaties. De kosten voor warmtelevering worden voortaan via de servicekosten in rekening gebracht. Verhuurders dienen te beschikken over een transparant kostenverdeelsysteem of belasten de kosten door op basis van individuele bemetering.

Verschuiving naar individueel bemeteren

Kostenverdeelsystemen zijn alleen nog toegestaan als deze al aanwezig zijn, maar mogen niet meer toegepast worden bij nieuwbouw. Ook bij grote renovaties van een complex moeten individuele meters worden aangebracht. Vanuit onze ervaringen als onafhankelijk meetbedrijf zien we dat de overschakeling op individuele bemetering de nodige discussies oplevert over de verdeling van kosten. Grote verschillen worden inzichtelijk, zoals woningen met zeer lage verbruiken omdat huurders bijvoorbeeld weinig thuis zijn. Met een traditioneel kostenverdeelsysteem zijn verhuurders gewend dat ook die huurders evenredig meebetalen, maar dat gaat dus veranderen. De huurder betaalt naar rato van werkelijk verbruik.

Duidelijke afspraken en communicatie nodig

Indien u van plan bent een kostendoorbelasting op basis van individuele bemetering te introduceren dan is het raadzaam onderstaande punten in ogenschouw te nemen:

  • Stel goed onderbouwde richtlijnen op waarmee voor iedereen duidelijk is wat er wordt gemeten en wat de basis is voor de kostenverdeling;
  • Zorg voor duidelijke communicatie met de huurders over de wijzigingen in de doorbelasting van warmtelevering;
  • Maak vooraf duidelijke afspraken over exceptioneel hoog verbruik of exceptioneel laag verbruik;
  • Zorg voor een heldere planning voor de installatie van individuele meters “achter de voordeur”.

Facebooktwitterlinkedinmail