Wijziging van het woningwaarderingsstelsel (WWS) per 1 oktober

Wijziging van het woningwaarderingsstelsel (WWS) per 1 oktober

Vanaf 1 oktober 2015 gaat de WOZ waarde van huurwoningen ca. 25% van de maximale huurprijs bepalen. De WOZ-waardering gaat de huidige puntenwaardering voor schaarste gebieden, hinderlijke situaties, woonomgeving en woonvorm vervangen.

Dit is van toepassing op huurwoningen onder de liberalisatiegrens van € 710. Een mogelijk gevolg hiervan is dat huurders, die momenteel méér huur betalen dan de vanaf 1 oktober op WOZ gebaseerde maximale huurprijs, recht hebben op een huurkorting. Diverse corporaties hebben al laten weten hun huurprijzen hierop aan te passen. Dit zal vooral aan de orde zijn bij hoge rekenhuren op minder populaire woonlocaties of krimpgebieden.

Omgekeerd echter, als blijkt dat de maximale huur stijgt, mag de verhuurder de huur niet direct verhogen. Huurverhoging mag één keer per jaar op basis van een door het ministerie bepaald percentage.

Huurders kunnen zelf uitrekenen of zij recht hebben op huurverlaging. Daarvoor kunnen zij de WOZ waarde opvragen bij de belastingdienst of bij de verhuurder. Op de website van de huurcommissie kan vervolgens berekend worden wat de maximaal toegestane huur mag zijn. Zie ook de toelichting in de circulaire van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Integrale aanpak

Met de inventarisaties en datacollectie van een onafhankelijke partij als INNAX beschikt u altijd over betrouwbare data. Wij beschikken over uitgebreide expertise op het gebied van woningen, energie, WWS en beheer & onderhoud van woningen. Hiermee zijn wij u graag van dienst voor een integrale aanpak.

Neem voor meer informatie contact op met Rik Janssen.


Facebooktwitterlinkedinmail