Wijziging inspectienorm leidt tot stijging woninginspecties

Wijziging inspectienorm leidt tot stijging woninginspecties

Veel corporaties staan aan de vooravond om de energie indexen (energielabels) van hun woningen te actualiseren. Vanaf 2018 dient rekening te worden gehouden met een procedurele wijziging van de norm die van invloed is op de omvang van het aantal woningbezoeken.

Interpretatiedocument behorende bij ISSO 82.1 en BRL 9500-01
Op 20 september 2016 is een nieuw interpretatiedocument behorende bij ISSO 82.1 en BRL 9500-01 gepubliceerd. Interpretatiedocumenten zijn aanvullingen op bestaande normen en hebben dezelfde juridische waarde als deze normen. In de onlangs gepubliceerde norm is een belangrijke procedurele wijziging beschreven over het minimum aantal te bezoeken woningen (betredings-eis) in geval van representativiteit. Gevolg hiervan is dat het aantal van binnen te bezoeken woningen aanzienlijk zal stijgen, met als doel de kwaliteit van de energieprestatiedata te verhogen. De norm treedt op 1 januari 2018 in werking.

Aanzienlijke stijging woninginspecties
Het doel van de aangescherpte betredings-eis is om de kwaliteit en betrouwbaarheid van de energieprestatiedata te verhogen. Hierdoor neemt het aantal van de binnen te bezoeken woning aanzienlijk toe.  

In de BRL 9500-01 staat dat niet elke gelijkende woning van binnen bezocht hoeft te worden, indien de EPA opnemer/adviseur er zeker van is dat de juiste informatie beschikbaar is om woningen als referent te beschouwen. Het aantal daadwerkelijk te bezoeken woningen werd tot op heden dus gebaseerd op de inschatting van de EPA adviseur. In het nieuwe interpretatiedocument is het aantal woningbezoeken hard gekwantificeerd (zie tabel 1).

De omvang van de steekproef is afhankelijk van het aantal woningen binnen de populatie. Een populatie is vrij te kiezen en bestaat uit een groep overeenkomstige woningen, bijvoorbeeld een complex. Binnen de steekproef mag maximaal 5% van de woningen afwijken. Als meer woningen afwijken, dient (als de populatie uit minimaal 40 woningen bestaat) een tweede steekproef genomen te worden. Indien meer woningen afwijken ten opzichte van elkaar dan is het niet toegestaan om de woningen op basis van representativiteit af te melden. Met als consequentie dat alle woningen individueel bezocht moeten worden.

Bent u voorbereid op de gevolgen?
Hoewel de extra woninginspecties minder intensief zijn dan reguliere woninginspecties heeft de wijziging van de norm een aantal praktische gevolgen:

  • Communicatie: Een hoger aantal woningbezoeken vraagt om meer bewoners die toegang moeten verlenen tot hun woning. Dit vergt een intensief communicatietraject om aan de volledige steekproefaantallen te kunnen voldoen.
  • Kosten: Door de toename van het aantal woninginspecties zullen ook de kosten voor het opstellen van de energie indexen toenemen.

Meer weten, zie ook reeds gepubliceerde artikelen
Overgangstermijn interpretatiedocument ISSO en BRL verlengd
Wijziging norm leidt tot stijging woninginspecties

Aantal vhe’s  in populatie Eerste steekproef
(aantallen vhe’s)
Tweede steekproef
(aantallen vhe’s)
1 t/m 10 Allemaal
11 t/m 14 10
15 t/m 19 14
20 t/m 24 15
25 t/m 29 17
30 t/m 39 19
40 t/m 49 24 7
50 t/m 59 26 8
60 t/m 99 33 9
100 t/m 199 36 9
200 t/m 299 37 9
300 t/m 399 37 10
400 t/m 499 38 10

Tabel 1 – Steekproefomvang

Heeft u verdere informatie nodig? Mail gerust Rik Janssen.


Facebooktwitterlinkedinmail