Wat staat ons de komende drie decennia te wachten?

Wat staat ons de komende drie decennia te wachten?

CO2 neutraal in 2050. Dat is de doelstelling voor Nederland om te voldoen aan het Klimaatverdrag. Het verduurzamen van woningen en gebouwen draagt daar enorm aan bij. Willen we in de nabije toekomst gasloos wonen en werken, dan hebben we nog een lange weg te gaan. Wilt u deze weg met daadkracht afleggen? Dan heeft u een goed beeld nodig van de wettelijke verplichtingen die ons de komende drie decennia te wachten staan.

De doelstellingen en afspraken zijn vastgelegd in de energieagenda. Er komt bijvoorbeeld  geen nieuwe gasinfrastructuur en de aansluitplicht voor gas vervalt. Via wet- en regelgeving krijgt de markt een extra impuls om in actie te komen. Op die manier stuurt Nederland op CO2 reductie door veel energie te besparen en de overige energiebehoefte duurzaam opwekken.

Een handig overzicht 

De plannen zijn ambitieus. Alle nieuwe gebouwen moeten bijna energieneutraal (BENG) zijn vanaf 2021. Voor overheidsgebouwen geldt dit zelfs al in 2019. Verder zijn er doelstellingen en afspraken gemaakt over het minimale niveau van het energielabel, het bevorderen van de energie-efficiency, het opwekken van duurzame energie en het terugdringen van de CO2 -uitstoot. Wat ons precies te wachten staat, hebben we vastgelegd in een handige infographic.

Bekend met alle termen? 

Wanneer we spreken over CO2  -reductie, zijn er veelgebruikte termen die niet duidelijk zijn voor iedereen. Dit zijn de meest gebruikte termen nader toegelicht.

 1. Energie-Index
  Geeft inzicht in de energieprestatie van een woning of gebouw.
 2. BENG
  Staat voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen. Vanaf 2021 moeten alle nieuwe gebouwen voldoen aan BENG-eisen.
 3. Energieneutraal (systeemgrens = gebouw)
  Het energiegebruik in een woning of gebouw wordt in, op of aan het complex duurzaam opgewekt en is per saldo nul.
 4. CO2 neutraal
  CO2neutraal houdt in dat een gebouw of woning per saldo geen CO2-uitstoot heeft. Alle benodigde energie wordt duurzaam opgewekt. Waar de opwekking bij energieneutraal op, in of aan het gebouw (de systeemgrens) moet plaatsvinden, mag dat bij CO2-neutraal ook (deels) buiten de systeemgrens. Bijvoorbeeld met de inkoop van groene stroom.
 5. Klimaatneutraal (systeemgrens = organisatie)
  Klimaatneutraal houdt in dat de activiteiten van organisaties geen negatief effect hebben op het klimaat. Dat geldt voor gebouwen, facilities, mobiliteit, ICT, producten et cetera. Dit geldt niet alleen voor CO2, maar ook voor andere broeikasgassen. Klimaatneutraliteit wordt bereikt door sterke reductie van broeikasgas emissies en door compenserende maatregelen.

Het mag duidelijk zijn dat duurzame energie de nieuwe basis wordt. Wij gaan over op een nieuw energiesysteem. Weet waar u aan begint en bereik meer dan alleen uw doelen, draag bij aan een duurzame toekomst. Wilt u eens met een van onze experts sparren over uw keuzes? Neem gerust contact met ons op.

 


Facebooktwitterlinkedinmail