Warmtewet | Wat je meet, kun je managen

Warmtewet | Wat je meet, kun je managen

Als corporatie streeft u naar betaalbare woningen, beheersing van de energielasten en transparantie betreffende leveringen, kosten en dienstverlening. De warmtewet biedt kansen!

De introductie van de Warmtewet in 2014 raakt alle professionele verhuurders die via een collectieve installatie warmte en warm tapwater levert aan huurders. De warmtewet is bedoeld als consumentenbescherming voor huurders die in een dergelijke situatie niet vrij zijn om een energieleverancier voor warmte te kiezen. De tarieven voor warmtelevering zijn door de warmtewet gemaximeerd volgens het uitgangspunt “Niet Meer dan Anders”.

De warmtewet wordt door veel verhuurders gezien als een bedreiging en een verzwaring van de administratieve lasten. Wij zien het vooral als een kans om de kosten voor u én de woonlasten voor uw huurders te verlagen en om transparantie te bieden in de geleverde diensten.

Centraal leveren van warmte kan goedkoper!

Uit de praktijk blijkt dat de energiestromen binnen wooncomplexen niet of nauwelijks gemeten worden. Hierdoor is er geen zicht op het functioneren en de efficiency van de installaties en de kosten voor het produceren van de warmte. Ook de energiedoorbelastingen aan de huurders zijn hierdoor niet op werkelijke data te herleiden en vaak niet gebaseerd op werkelijke verbruiken maar op basis van een verdeelsleutel.

Het plaatsen van op afstand afleesbare energiemeters, zowel vóór als na de collectieve installatie én per woning, werkt als volgt in uw voordeel:

  • u krijgt inzicht in alle energiestromen binnen een wooncomplex;
  • met de gemeten data krijgt u grip op de energiestromen;
  • u krijgt grip op het rendement van de installatie;
  • transparantie voor wat betreft de werkelijke verbruiken per huishouden.

Dit vormt de basis voor de juiste en meest eerlijke manier van afrekenen van warmte en warm tapwater. Met het inzicht van alle meetdata is het mogelijk om tevens de juiste keuzes te maken voor uw duurzaamheidsdoelstellingen!

Totale woonlasten

Door te meten krijgt u ook grip op de totale woonlasten en kan de collectieve installatie onderhouden en geoptimaliseerd worden naar een kostenefficiënte warmtelevering. Dat u hiermee en passant ook voldoet aan de Warmtewet is dan een bijzaak.

Wij hebben een infographic voor u

In 6 stappen Warmtewet proof, ontdek hoe besparingen en verdurzaming in handbereik liggen.


Facebooktwitterlinkedinmail