Voorkom onnodige kosten tijdens leegstand

Voorkom onnodige kosten tijdens leegstand

Leegstaand vastgoed zorgt, vaak onopgemerkt, voor onnodige kosten die lastig in de hand te houden zijn. Installaties die niet goed zijn ingeregeld of energiecontracten die niet zijn afgestemd op gedeeltelijke leegstand zijn slechts enkele oorzaken hiervoor. Door de bespaarkansen in kaart te brengen, verlaagt u uw kosten en de CO2-emissies.

INNAX adviseert een pro-actieve aanpak in het beheer van leegstaand vastgoed. Het doel hierbij is om het energiegebruik te beheersen, de verhuurbaarheid te optimaliseren en de exploitatiekosten zo laag mogelijk te houden. In de praktijk zien wij bijvoorbeeld dat besparingen van 10-25% op de energiekosten tijdens leegstand reëel zijn.

In twee stappen naar optimalisatie

Onze aanpak is gericht op technische en energetische oplossingen om het energieverbruik onder controle te krijgen.

Stap 1: Wij nemen de basisprocessen onder de loep. Wij verbeteren het inzicht in de meetprofielen en stroomlijnen de contracten en de administratie. Bijvoorbeeld door voorschotbedragen bij de energieleverancier (kleinverbruikaansluitingen) aan te passen naar de reële waarden.

Stap 2: Met behulp van praktijkonderzoeken genaamd QuickWins, zorgen wij vervolgens dat de capaciteit van de installatie aansluit op de tijdelijke gebruikerssituatie. Dit maakt het mogelijk om op korte en lange termijn (kosten)besparingen te realiseren.

Financiering uit besparingen

De maatregelen die hiertoe nodig zijn, kunnen vaak zonder extra investeringen worden gerealiseerd. Door bewust om te gaan met de geldstromen voor energie en onderhoud, kunnen ze betaald worden uit de gerealiseerde besparingen. Wij hebben hier inmiddels zoveel ervaring mee dat we een bespaargarantie kunnen aanbieden.

Voorkom onnodige kosten

Om onnodige kosten bij leegstand te voorkomen loont het om bewust om te gaan met leegstandsbeheer. Zeker als de huurinkomsten al gestopt zijn. Neem voor vragen of het maken van een afspraak contact met ons op.


Facebooktwitterlinkedinmail